Haetaan päihdekasvatuksen kouluttajia!

Nuori nainen tanssahtelee ulkona puistossa kuulokkeet päässä.
Kuva: Jukka Rapo / EHYT ry

EHYT ry hakee kouluttajia pitämään vuorovaikutteisia Hubu-oppitunteja peruskouluihin ja Päihdeilmiö-oppitunteja lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin erityisesti seuraaville alueille:

  1. Suomenkielisiä kouluttajia: Rovaniemi, Tornio, Oulu, Kokkola, Seinäjoki, Lappeenranta
  2. Ruotsinkielisiä kouluttajia: Vaasa, Helsinki (kouluttajan on hyvä osata sen verran suomea, että voi osallistua kouluttajakoulutukseen, joka toteutetaan suomeksi)

Hubu -oppitunneilla nuoret vastaavat tunnilla monivalintakysymyksiin anonyymisti. Näin saadaan tietoa ryhmästä yhteisten keskustelujen ja pohdintojen tueksi. Näitä tuloksia käytetään keskustelun tukena myös henkilöstötilaisuuksissa ja vanhempainilloissa. Lue lisää Hubu-oppitunneista

Päihdeilmiö-oppitunnilla tarkastellaan suomalaista päihteiden käyttöä sosiaalisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta ja keskustellaan näistä aiheista ryhmänä. Lue lisää Päihdeilmiö-oppitunneista.

Kouluttajalta edellytämme:

  • kokemusta nuorten ryhmien kanssa työskentelystä ja kiinnostusta keskustella heidän kanssaan päihteistä ja niihin liittyvistä ilmiöistä
  • erinomaisia vuorovaikutustaitoja ja valmiutta toimia haastavissakin ryhmätilanteissa
  • koulutus- tai opetuskokemusta
  • mahdollisuutta tehdä keikkoja arkisin klo 8-16 välillä
  • valmiutta matkustamiseen oman asuinkunnan lähialueella
  • koulumaailman tuntemus ja oman auton käyttömahdollisuus katsotaan eduksi kouluttajana toimimiselle

Työn tarjottu määrä vaihtelee lukuvuoden aikana ja kouluttajan on varauduttava matkustamiseen alueellaan. Kouluttajan työ soveltuu parhaiten esimerkiksi opiskelijalle tai osa-aika-/vuorotyössä käyvälle. Kouluttajille maksetaan koulutuksista tuntikorvauksina palkkio; esim. 25€/60min oppitunti. Työ alkaa tammi-helmikuussa 2021.

Tutustu EHYTin koulutyön koulutuksiin

Lue lisää kouluttajana toimimisesta

Kouluttajana toimiminen edellyttää osallistumista kaksipäiväiseen kouluttajakoulutukseen 14-15.1.2021 Helsingissä ja koulutuswebinaariin illalla 18.1.2021 (2h). Koulutukseen sisältyy myös perehdytysjakso koululla/oppilaitoksessa. Korvaamme matkakulut koulutuspaikalle. Järjestämme myös majoituksen tarpeen mukaan. Kouluttajakoulutuksen jälkeen järjestetään lisäkoulutusta vuosittain.  

Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä koskevan lain mukaisesti kouluttajaksi valitun henkilön on ennen työsuhteen solmimista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu hyväksyttävä rikosrekisteriote. EHYT ry on savuton työpaikka.

Lisätiedot ja tiedustelut: Koulutussuunnittelija Anu Rautama, anu.rautama(a)ehyt.fi, p. 050 325 9273