Haetaan päihdekasvatuksen kouluttajia!

Yläkoulun oppilaita Hubu-tunnilla
Kuva: Lassi Lintunen / EHYT ry

EHYT ry hakee kouluttajia pitämään vuorovaikutteisia Hubu-oppitunteja peruskouluihin ja Päihdeilmiö-oppitunteja lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin erityisesti seuraaville alueille:

  1. Suomenkielisiä kouluttajia: Helsinki, Turku/Lohja, Lahti, Kuopio, Savonlinna/Lappeenranta
  2. Ruotsinkielisiä kouluttajia: Helsinki, Turku/Lohja (kouluttajan on hyvä osata sen verran suomea, että voi osallistua kouluttajakoulutukseen, joka toteutetaan suomeksi)

Hubu -oppitunneilla nuoret vastaavat tunnilla monivalintakysymyksiin anonyymisti. Näin saadaan tietoa ryhmästä yhteisten keskustelujen ja pohdintojen tueksi. Näitä tuloksia käytetään keskustelun tukena myös henkilöstötilaisuuksissa ja vanhempainilloissa. Lisätietoa.

Päihdeilmiö-oppitunnilla tarkastellaan suomalaista päihteiden käyttöä sosiaalisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta ja keskustellaan näistä aiheista ryhmänä. Lisätietoa

Kouluttajalta edellytämme:

  • kokemusta nuorten ryhmien kanssa työskentelystä
  • kiinnostusta keskustella nuorten kanssa päihteistä ja niihin liittyvistä ilmiöistä
  • erinomaisia vuorovaikutustaitoja ja valmiutta toimia haastavissakin ryhmätilanteissa
  • koulutus- tai opetuskokemusta
  • mahdollisuutta tehdä keikkoja arkisin klo 8-16 välillä, joskus myös iltaisin
  • valmiutta matkustamiseen oman asuinkunnan lähialueella
  • koulumaailman tuntemus ja oman auton käyttömahdollisuus katsotaan eduksi kouluttajana toimimiselle
  • kaksikielisyys katsotaan eduksi Helsingin sekä Turun/Lohjan seuduilla

Työn tarjottu määrä vaihtelee lukuvuoden aikana. Kouluttajan työ soveltuu parhaiten esimerkiksi opiskelijalle tai osa-aika-/vuorotyössä käyvälle. Kouluttajille maksetaan koulutuksista tuntikorvauksina palkkio; esim. 25€/60min oppitunti. Työ alkaa tammi-helmikuussa 2022.

Tutustu EHYTin koulutyön koulutuksiin

Lue lisää kouluttajana toimimisesta

Kouluttajana toimiminen edellyttää osallistumista kaksipäiväiseen kouluttajakoulutukseen 17-18.1.2022 Helsingissä ja koulutuswebinaariin illalla 20.1.2022 (2h). Koulutukseen sisältyy myös perehdytysjakso koululla/oppilaitoksessa. Korvaamme matkakulut koulutuspaikalle. Järjestämme myös majoituksen tarpeen mukaan. Kouluttajakoulutuksen jälkeen järjestetään lisäkoulutusta vuosittain.  

Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä koskevan lain mukaisesti kouluttajaksi valitun henkilön on ennen työsuhteen solmimista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu hyväksyttävä rikosrekisteriote.

Lisätiedot ja tiedustelut: Koulutussuunnittelija Anu Rautama, anu.rautama(a)ehyt.fi, p. 050 325 9273

EHYT ry on savuton työpaikka.