Hyvät bileet ja huonot bileet -toimintapiste (ruotsi)

Ruotsinkielinen Hyvät ja huonot bileet -toimintapiste on tarkoitettu tueksi päihdeaiheisen oppitunnin, teemapäivän tai työpajan järjestämiseen toisen asteen oppilaitoksissa.

Toimintapisteen tarkoituksena on  saada opiskelijat pohtimaan sitä, mikä tekee bileistä hyvät ja mikä huonot. Opiskelijoiden kanssa keskustellaan vastauksista, mutta oikeita ja vääriä vastauksia ei ole; jokaisella on oikeus mielipiteeseensä. Tavoitteena on positiivinen ja rakentava keskustelu; jossa pohditaan teemaa monelta näkökannalta: miten voidaan varmistaa, että bileistä tulee hyvät/mitä kannattaa ottaa huomioon, ettei bileissä tapahtuisi mitään ikävää?

Toimintapiste tarvitsee vetäjäkseen 1-2 henkilöä oppilaitoksesta. Lisäksi tarvitaan fläppi/liitutaulu, kyniä ja post-it lappuja. Ohjeistus toimintapisteen toteuttamiseen ohessa.

Toimintapisteen materiaalit on saatavilla myös suomeksi (ks. tuotekortin alla).