Juteltaisko? -päihdekasvatusoppitunnit ja vanhempainillat alakouluihin

Oppilaat Juteltaisko?-tunnilla tekemässä tehtävää yhdessä.
Kuva: Lassi Lintunen/ EHYT ry

Tavoite

Juteltaisko?-oppitunti on tarinoihin ja keskusteluun perustuva päihdekasvatusmenetelmä 5. ja 6. luokkalaisille ja heidän vanhemmilleen.

Tavoitteena on tukea alakouluikäisten päihdekasvatusta lasten ehdoilla, kulttuurisensitiivistä näkökulmaa unohtamatta.

Vanhempainilloissa käydään keskustelua päihteistä ja miten alkoholin ja nikotiinituotteiden käyttöön liittyvät sosiaaliset tilanteet näyttäytyvät lapsille sekä tarjotaan välineitä käydä keskustelua kotona lasten ja vanhempien välillä.

Sisältö

Oppitunnilla keskustellaan sosiaalisista tilanteista, joissa lapset usein törmäävät alkoholinkäyttöön tai nikotiinituotteiden käyttöön. Menetelmänä on tarinallinen etäännyttäminen. Oppitunneilla oppilaat kirjoittavat tarinoita kuvista ja nämä tarinat puretaan yhdessä keskustellen. Kuvissa on kyse nuorten päihteidenkäytön ehkäisemisestä, ja osassa vanhempien nuorille antamasta esimerkistä.

Juteltaisko?-vanhempainillan tavoitteena on jakaa mielipiteitä ja hyviä käytäntöjä sekä pohtia yhdessä, miten arki sujuisi hyvin. Keskustelun tueksi havainnollistetaan oppilaiden tekemien tarinoiden avulla, miten suuri merkitys sosiaalisilla tilanteilla on siinä, minkälaisen mielikuvan lapset saavat alkoholista ja nikotiinituotteista.

Kohderyhmä

5.–6.-luokkalaiset ja heidän vanhempansa. Menetelmä on tilattavissa myös ruotsiksi ja englanniksi.

Koulutuksen kesto ja tapa

Juteltaisko?-oppitunnit ovat kahden oppitunnin (2 x 45 min) mittaisia keskusteluun pohjautuvia päihdekasvatustunteja.

Opetettavan ryhmän oppilasmäärä voi olla maksimissaan 30 henkeä. Ryhmiä voi yhden koulupäivän aikana olla korkeintaan kolme.

Oppitunnit järjestetään aina koulussa. Vanhempainilta voidaan pitää lähi- tai etätilaisuutena.

Hinta

Juteltaisko?-tunnit 1 päivä (max 3 ryhmää) & vanhempainilta  300 € / kouluttaja

Juteltaisko?-tunnit yli 3 päivää & huoltajienilta 240 € / kouluttaja / päivä  

Tilaukset ja tilausohjeet

Ohjeet tilaajalle

TILAA TÄSTÄ

Peruutusehdot

Lisätiedot ja tiedustelut

Sara Saarinen

Saarinen Sara

Koulutussuunnittelija 044 796 7897
Katso henkilön esittely