Huugo – välineitä työpaikan päihdeohjelmaan

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet rakentaa työpaikalle tavoitteellinen päihdeohjelma tai ajantasaistaa työpaikan voimassa oleva päihdeohjelma.

Sisältö

Mikä on päihdeohjelma? Kenen päihdeohjelma? Kuka vastaa päihdeohjelmasta?

  • ennaltaehkäisy
  • päihdeasioiden tunnistaminen ja käsittely
  • esihenkilön rooli, vastuut ja mahdollisuudet
  • työkaverin rooli
  • työterveyshuollon rooli ja tehtävät
  • yhteistoimintamenettely
  • hoitoonohjaus: sopimukset, tiedonsaanti, hoidon toteutus ja töihin palaaminen

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmä on ensisijaisesti työpaikan johto ja henkilöstöhallinto.

Koulutuksen kesto ja tapa

Koulutus kestää 2-4 tuntia ja se voidaan järjestää lähi- tai etäkoulutuksena.
Koulutuksessa on mahdollisuus työpajatyöskentelyyn. Tarkka kesto määritellään yhdessä tilaajan kanssa.

Hinta

Koulutuksen hinta on 150 € jokaista alkavaa tuntia kohden tai sopimuksen mukaan. Mahdolliset matkakulut ja materiaalit veloitetaan erikseen.

Lisätiedot ja tiedustelut

Timo Nerkko.

Nerkko Timo

Asiantuntija 050 570 7825
Katso henkilön esittely