Hubu® – interaktiivista päihdekasvatusta yläkouluihin

Koululuokassa opettaja keskustelee ja opettaa oppilaille ehkäisevän päihdetyön oppitunnilla
Kuva: Lassi Lintunen

Tavoite

Hubu® menetelmä tarjoaa tietoa päihteistä sekä käynnistää keskustelun päihteisiin liittyvistä ilmiöistä ja asenteista. Nuoret saavat tunnilta valmiuksia tehdä harkitumpia päihteiden käyttöön liittyviä valintoja. Hubu® kokonaisuus tukee niin terveystiedon opetusta, kuin ehkäisevän päihdetyön tavoitteita oppilaitoksissa. Henkilöstö- sekä huoltajienilloissa tarkastellaan nuorten oppitunneilla antamia vastauksia, jotka voivat antaa tärkeää informaatiota henkilökunnalle ja oppilaiden huoltajille. Samalla tarjotaan tarvittavia työkaluja, joiden avulla voidaan vaikuttaa nuorten päihteiden käyttöön.

Sisältö

Hubu® oppituntien taustalla kulkee interaktiivinen äänestysjärjestelmä, jonka avulla oppilaat saavat anonyymisti vastata päihteisiin liittyviin kysymyksiin. Anonyymit vastaukset antavat tietoa ryhmän ajatuksista ja asenteita ja toimivat yhteisen keskustelun käynnistäjinä. Oppitunnit ovat vuorovaikutteisia ja kannustavat keskusteluun.

Henkilöstötilaisuuksissa päihdekasvatustuntien tuloksia ja nuorten näkökulmia käydään läpi henkilökunnan näkökulmasta, annetaan ajankohtaista tietoa päihteistä sekä syvennytään tarkemmin koulussa tehtävään ehkäisevään päihdetyöhön.

Vanhempaintilaisuudessa päihdekasvatustuntien tuloksia käydään läpi vanhempien näkökulmasta, keskustellaan nuorta päihteiltä suojaavista tekijöistä, annetaan ajankohtaista tietoa päihteistä sekä vinkkejä päihdekeskusteluihin nuorten kanssa.

Suosittelemme tilaamaan oppitunnit, sekä henkilöstö- ja vanhempainillan pakettina, jolloin menetelmästä saadaan irti paras hyöty.

Hubu®-menetelmä on hyväksytty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Hyviin käytäntöihin.

Kohderyhmä

Hubu on suunnattu yläkoululaisille, heidän huoltajilleen sekä koulun henkilökunnalle. Menetelmä on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi

Koulutuksen kesto ja tapa

Hubu® oppitunnit oppilaille on saatavana joko 75 min tai 90 min mittaisina. Oppitunnit toteutetaan päiväkokonaisuuksina ja päivän aikana oppitunti voidaan järjestää 3–4 ryhmälle. Oppitunti on hyvä toteuttaa mahdollisimman tutussa ryhmässä (10–30 opiskelijaa), näin taataan parhaiten oppitunnin vuorovaikutteisuus. Oppitunnit tapahtuvat aina lähitilaisuuksina.

Henkilöstön ja huoltajien tilaisuudet voidaan pitää lähitoteutuksena sekä etänä. Kumpikin tilaisuus kestää noin 1 h.

Hinta

Hinnat sisältävät oppitunnit, henkilöstö- ja huoltajientilaisuudet sekä kouluttajan matkakulut.

  • 1 päivä oppitunteja (max. 3–4 ryhmää) 380 € / kouluttaja / päivä
  • Yli 3 päivää oppitunteja 300 € / kouluttaja / päivä
  • Viimeinen ns. lyhyt päivä oppitunteja (1 ryhmä) 90 € / kouluttaja

1 koulutuspäivä 90 min oppitunneilla sisältää enintään 3 ryhmää/päivä.

1 koulutuspäivä 75 min oppitunneilla sisältää enintään 4 ryhmää/päivä.

Tilaukset ja tilausohjeet

Ohjeet tilaajalle

Peruutusehdot

Sara Saarinen

Saarinen Sara

Koulutussuunnittelija 044 796 7897
Katso henkilön esittely

Tunnilla sai hyvää tietoa aiheesta, josta ei välttämättä puhuta tai johon ei puututa tarpeeksi. Tunti oli myös hyvin suunniteltu ja ei käynyt tylsäksi. 

Oli mukava tunti ja kouluttaja oli ammattitaitoinen ja ymmärtäväinen. 

Opetusmateriaalit ehkäisevän päihdetyön toteuttamiseen yläkoulussa

Hubu-oppituntien lisäksi yläkouluille on tarjolla materiaalia ja vuorovaikutteisia menetelmiä koulun henkilökunnan hyödynnettäväksi. Löydät ne sivuiltamme ”Työkaluista ja materiaaleista”, valitsemalla kohdepaikaksi ”yläkoulut”.

Nuorten kanava BuenoTalk

Kouluissa tehtävän työn lisäksi, kohtaamme nuoria myös verkossa nuorten omalla kanavalla, BuenoTalk. BuenoTalkin Instagram ja YouTube -kanavat, sekä BuenoTalk.fi-sivusto, tarjoaa ajankohtaista sisältöä päihteistä ja hyvinvoinnista, nuoria puhuttelevalla tavalla. Sivulta löytyviä pelejä ja minivisoja voi hyödyntää opetuksessa ja Kysy-Fråga palstalla nuorilla on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä anonyymisti sekä lukea muiden kysymyksiin tulleita vastauksia. Vinkkaa BuenoTalkista yläkoululaiselle!