Ehkäisevän päihdetyön eurooppalainen päättäjäkoulutus

Tyttö ja poika antavat toisilleen yläfemman meren rannalla.
Kuva: Jukka Rapo / EHYT ry

Tavoite

Ehkäisevän päihdetyön eurooppalaisen päättäjäkoulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille vankka yleiskuva ehkäisevän päihdetyön tietopohjasta ja vaikuttavista menetelmistä. Koulutus luo valmiuksia tehdä tietoon pohjaavia päätöksiä sekä kohdentaa resursseja vaikuttaviin toimiin. 

Koulutus on osa Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus EMCDDAn hallinnoimaa European Prevention Curriculum (EUPC) -koulutuskokonaisuutta, joka pyrkii vahvistamaan ehkäisevän päihdetyön osaamista ja työn laatua kaikkialla Euroopassa. Koulutuksen on Euroopassa suorittanut jo yli tuhat EPT-kentän vaikuttajaa. 

Sisältö

Koulutuksessa perehdytään ehkäisevän päihdetyön keskeisiin periaatteisiin, käsitteisiin ja vaikuttaviin menetelmiin sekä peilataan tätä tietoa omaan työhön.   

OSA 1: Ehkäisevän päihdetyön periaatteet ja käsitteet: 

 • päihteiden käytön esiintyvyys ja ilmaantuvuus 
 • ehkäisevää päihdetyötä koskeva tutkimus, keskeiset käsitteet ja teoriat 
 • ehkäisevän päihdetyön suositukset ja oppaat 
 • ehkäisevän päihdetyön seuranta ja arviointi 
 • eettinen ehkäisevä päihdetyö ja ehkäisevän päihdetyön edunvalvonta

OSA 2: Ehkäisevän päihdetyön vaikuttavat menetelmät eri ympäristöissä ja tilanteissa:

 • perheille suunnatut toimet 
 • kouluissa toteutettava työ 
 • työpaikoille sijoittuva ehkäisevä päihdetyö 
 • ympäristön muokkaukseen perustuva ehkäisevä päihdetyö 
 • mediayhteistyönä ja viestinnän keinoin toteutettava ehkäisevä päihdetyö 
 • muualle yhteisöön sijoittuva ehkäisevä päihdetyö 

Osallistujat saavat koulutuksesta käsikirjan, jossa kerrotaan tiiviisti eurooppalaisesta ehkäisevän päihdetyön tietopohjasta.  

Koulutus antaa oikeuden syventää osaamista jatkossa EMCDDAn englanninkielisessä 3 kk:n verkkokoulutuksessa.   

Samaan EUPC-kokonaisuuteen kuuluu myös Monialainen ehkäisevä päihdetyö kunnassa – tiedosta käytäntöön –työpaja, joka on tarkoitettu kuntien monialaisille työryhmille ja heille, jotka tekevät töitä eri-ikäisten kuntalaisten parissa. Myös siihen kuuluvat suomenkieliset verkko-opinnot (1-2 työpäivää) ovat päättäjäkoulutukseen osallistuneiden käytettävissä.  

Kohderyhmä

Työpaja on tarkoitettu ehkäisevää päihdetyötä kunnissa ja hyvinvointialueilla suunnitteleville, ehkäisevää päihdetyötä koskevia päätöksiä tekeville ja muille kentän vaikuttajille, jotka haluavat oppia lisää vaikuttavasta ehkäisevästä päihdetyöstä.  

Koulutuksen kesto ja tapa

Koulutus järjestetään kasvokkaisena kaksi täyttä työpäivää kestävänä koulutuksena. Osallistujat saavat Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen EMCDDAn myöntämän todistuksen kurssin suorittamisesta.  

Työmuotona ovat luennot, keskustelut, ryhmätyöt ja yksilöharjoitukset. Koulutus on osallistava ja edellyttää aktiivista osallistumista. Kouluttajina toimivat EHYT ry:n asiantuntijat. 

Hinta  

EHYT pilotoi ja testaa European Prevention Curriculum -opintokokonaisuuteen kuuluvaa päättäjäkoulutusta vuoden 2024 aikana. Jatkossa koulutus on tilattavissa EHYTistä. Se sopii esimerkiksi hyvinvointialueille työkaluksi, jolla vahvistetaan ehkäisevän päihdetyön kokonaisuutta.   

Lisätietoja koulutuksesta:

Jiri Sironen.

Damski Jiri

Osastopäällikkö, Alue- ja järjestötoiminta 0404509077
Katso henkilön esittely