Utbildning i lektionsmodellen Ska vi snacka? för ungdomsarbete – hur kan vi tala om rusmedel med barn i lågstadieåldern?

Fyra barn i skolåldern utomhus.

18.5.2022, kl 13:00-15:00 – Microsoft Teams

Hur kan vi diskutera om rusmedel med barn i lågstadieåldern? Delta i Ska vi snacka? -utbildningen för att få verktyg till rusmedelsdiskussioner. Under utbildningen får deltagarna inskolning till Ska vi snacka? -modellen som riktar sig till barn i årskurs 5–6 och deras vårdnadshavare. Ska vi snacka? är en modell i rusmedelsfostran som baserar sig på berättelseskrivande och diskussioner i grupp. Genom modellen ges barnen utrymme till att ställa frågor och öppna upp sina tankar och funderingar om rusmedel. Ska vi snacka? är utvecklad i flera organisationers gemensamma Ånni-projekt 2014–2017.

Modellen besvarar barnens behov att diskutera om sådant de grubblar över gällande rusmedel. Modellen är kultursensitiv och åldersanpassad och ger även vårdnadshavarna en möjlighet att få en inblick i precis det de egna barnen funderar över och hur barnen upplever rusmedel.

Anmäl dig till utbildningen:  Fyll i enkäten          

Sista anmälningsdagen är: 16.5.2022. Du får länken till utbildningen närmare utbildningen via e-postadressen som du angett vid anmälan.

Kort om lektionsmodellen: 

Ska vi snacka? -lektionerna

Ska vi snacka? är en två lektioner (2x45min) lång lektionsmodell i rusmedelsfostran. Under lektionens gång diskuteras sociala situationer där barn kan komma i kontakt med rusmedelsbruk av olika slag. För att ämnet inte ska kännas för personligt för någon av deltagarna får barnen skriva berättelser utgående från bilder som sedan behandlas tillsammans i gruppen genom en öppen, allmän diskussion. Barnen ska inte behöva dela med sig av personliga erfarenheter. I en del av bilderna behandlas förebyggande av ungas rusmedelsanvändning, medan en del av bilderna behandlar hurdant exempel vuxna visar åt unga med sitt agerande.

Ska vi snacka? -föräldrakväll

Under föräldrakvällen diskuteras rusmedel tillsammans med vårdnadshavarna, samtidigt som deltagarna erbjuds verktyg för rusmedelsdiskussion därhemma med barnen. Målsättningen är att kunna dela med sig synvinklar och goda råd mellan vårdnadshavarna och bekanta sig med barnens tankar och förhållningssätt till rusmedel. Som stöd för föräldrakvällen används barnens berättelser och frågor från lektionerna.