Pienet Pohjalaiset päihde- ja mielenterveyspäivät 4.-5.11.

Ihmisiä tapahtuman kahvitauolla.

VARJOSTA SUOJAAN – SUOJASTA ELÄMÄÄN Pienet pohjalaiset mielenterveys ja päihdepäivät XV toteutetaan pandemian vuoksi etänä

Teemoina lasten ja nuorten turvallinen kasvuympäristö, mielen merkityksiä, irti stigmasta, mielenterveys ja päihdetyön kehittäminen. Mukana päivillä lukuisa joukko mielenkiintoisia asiantuntija ja kokemusasiantuntijapuheenvuoroja.

Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveydenhuollon, nuoriso-, opetus ja kasvatusalan ammattilaiset ja vapaaehtoiset, alaan erikoistuvat opiskelijat.

Tilaisuus on maksuton.

Ilmoittautuminen 23.10.2020 mennessä tämän linkin kautta.

Tilaisuus toteutetaan pandemian vuoksi etänä.

OHJELMA

Ke. 4.11.2020 VARJOSTA SUOJAAN

 • Avaussanat, toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi, Keski-Pohjanmaan sosiaali-ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite

LASTEN JA NUORTEN TURVALLINEN KASVUYMPÄRISTÖ

 • Teeman avaus, toiminnanjohtaja Marita Loukiainen, Kokkolan ensi-ja turvakoti ry
 • Historiakatsaus, miten tähän on tultu? projektipäällikkö Kim Kannussaari, EHYT ry
 • Lasten hyvinvointi, lapsiasianvaltuutettu Elina Pekkarinen, Lapsiasiain valtuutetun toimisto
 • Riskissä olevien lasten ja perheiden tunnistaminen, kehittämispäällikkö Tiina Muukkonen, Ensi- ja turvakotien liitto
 • Lapset puheeksi -toimintamalli, työelämäprofessori Mika Niemelä, Oulun yliopisto
 • Lasta ja nuorta suojaavat tekijät, palveluesimies Arja Seppälä, Soite / Perhekeskuspalvelut

MIELEN MERKITYKSIÄ

 • Teeman avaus, kehittämissuunnittelija Saara Lång, SOITE
 • Trauman vaikutus mielenterveyteen ja riippuvuuksiin, psykologi, toimitusjohtaja Soili Poijula, Suomen traumaterapiakeskus
 • Kommenttipuheenvuoro, yksikön johtaja Jessica Sundström, Kokkolan ensi- ja turvakoti ry
 • Oppimisvaikeuksien varhainen tunnistaminen, johtava psykologi Päivi Häggblom, Soite
 • Ylisukupolvinen huono-osaisuus, yliopistonopettaja Sirkka Alho, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

To. 5.11 2020 SUOJASTA ELÄMÄÄN

IRTI STIGMASTA

 • Teeman avaus, hankejohtaja Tuija Tuorila, ENTER-hanke, SOITE
 • Uupuneet tytöt, naiset ja päihteet – naisen asema päihdekulttuurissa, professori Saana Hautala, Lapin yliopisto
 • Kustannukset – puutu ajoissa, kehittämispäällikkö Jaana Markkula, THL
 • Huumeiden saatavuus TOR-verkko ja nettikauppa, vanhempi rikoskonstaapeli Tony Carlsson ja ANKKURI-tiimi, Pohjanmaan poliisilaitos
 • Huumeet lääkkeenä – lääkkeet huumeena, hyödyt ja haitat, asiantuntijalääkäri Anne Linna, Soite
 • Läheisten puheenvuorot, Pirkku Kirkkomäki, Meri Mattus, Kondis ry
 • Yhdenvertaisuus palveluiden saatavuudessa, projektisuunnittelija Johanna Vihtari, THL Yhdenvertaisuus- ja osallisuusyksikkö

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN KEHITTÄMINEN

 • Teeman avaus, vastuualuejohtaja Johanna Kotamäki
 • Asenteet kuntoutustyössä – Toipumisorientaatio, toiminnanjohtaja Harri-Heikki Niemi, Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys
 • Kokemusasiantuntijan puheenvuoro, Tuula Pekkarinen, Kulmakartanon asiakas
 • Asiakasosallisuus palvelujen kehittämisessä ja kenttäkokemuksia, ENTER – Elämässä eteenpäin! -hanke
 • Active Boys – A holistic and compensating approach, Osaston johtaja Marc Johansson, Kööpenhaminan kaupungin sosiaalihallinto, Tanska
 • Etupainotteinen lähipoliisityö vaativalla alueella, vanhempi konstaapeli Vesa Jauhiainen, Lounais-Suomen poliisilaitos
 • Päätössanat – Kokkolasta Vaasaan
 • Pienet pohjalaiset mielenterveys- ja päihdepäivät vuonna 2021,
  kehittämisjohtaja Jussi Salminen, SOITE,
  Sosiaali- ja perhepalveluiden tulosaluejohtaja Erkki Penttinen, Vaasan kaupunki

Lisätietoja tapahtumasta: saara.lang@soite.fi, tuija.tuorila@soite.fi

Ilmoittautuminen 23.10.2020 mennessä tämän linkin kautta.

Päivien järjestäjät:
Centria-ammattikorkeakoulu, EHYT ry, ENTER – Elämässä eteenpäin! -hanke, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KPEDU, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja peruspalvelukuntayhtymä Soite, Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry, Kokkolan ensi- ja turvakoti ry, Kokkolan kaupunki/ hyvinvointityöryhmä, Kokkotyö -säätiö sr, Pohjanmaan poliisilaitos, Sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA, Ventuskartano ry