Pakka-kävelyn ja Diilerin jäljillä -mallin koulutus

Nuoret istuvat yhdessä ja nojaavat seinään.

Koulutus on suunnattu yläkouluikäisten nuorten kanssa toimiville ammattilaisille. Koulutuksessa perehdytään kahteen Nuoret Pakka-toimijoina -hankkeessa kehitettyyn menetelmään: Pakka-kävelyyn ja Diilerin jäljillä -malliin sekä menetelmiin sisältyviin materiaaleihin.

Lapset ja nuoret kohtaavat alkoholiin ja nikotiinituotteisiin, sekä näiden välittämiseen, liittyvää sisältöä sosiaalisen median kanavissa tänä päivänä runsaasti. Pakka-kävely ja Diilerin jäljillä -malli ovat hyvä keino käydä nuorten kanssa keskustelua välittämiseen liittyvästä ilmiöstä yleisellä tasolla, yksittäisiä henkilöitä leimaamatta, sekä lisätä tietoa välittämisen haitoista ja riskeistä nuoria osallistavilla tavoilla.

Pakka-kävely on 7.-luokkalaisille suunnattu oppitunti, joka tehdään kävellen oppilaitoksen lähialueella. Kävelyn aikana keskustellaan päihteiden käytön aiheuttamasta turvattomuudesta julkisissa tiloissa, sekä päihteiden välittämisestä julkisissa tiloissa ja sosiaalisessa mediassa. Samalla nuoret vastaavat anonyymiin kyselyyn, jolla kartoitetaan heidän kokemuksiaan edellä mainituista teemoista omalla asuinpaikkakunnallaan. Huomioimalla kerätty tieto paikallisessa päätöksenteossa, voidaan lisätä nuorten osallisuutta sekä ympäristön ja palvelujen yhdenvertaisia käyttömahdollisuuksia ja vähentää turvattomuuden kokemuksia julkisilla paikoilla.

Diilerin jäljillä -vertaisvaikuttamismallissa yläkoulun 8.-9. luokilla opiskelevat oppilaat toimivat vertaisvaikuttajina eli liidereinä nuoremmilleen.​ Liiderit pitävät yhden oppitunnin mittaisia infoja, joihin sisältyy tieto-osuus päihteiden välittämisen haitoista, sekä ratkaistaan jännittävä mysteeritehtävä. Toiminnan tavoitteena on lisätä kriittistä suhtautumista alkoholin ja nikotiinituotteiden välittämiseen lisäämällä nuorten tietoa ja ymmärrystä välittämiseen liittyvistä haitoista ja seurauksista. Toimintaa ohjaa aikuinen, joka rekrytoi ja kouluttaa vapaaehtoiset nuoret liidereiksi.

Koulutus toteutetaan Microsoft Teams-alustalla ja linkki koulutukseen toimitetaan sähköpostitse siihen ilmoittautuneille. Koulutus on maksuton.

Lisätietoja:

Katri Saarela.

Saarela Katri

Asiantuntija 050 438 4227
Katso henkilön esittely