Päihteiden puheeksiotto työpajatoiminnassa

Flickor.

Työpajatoiminnan ammattilainen, osallistu koulutukseen ja vahvista osaamistasi päihteiden puheeksiotosta nuorten kanssa.

Päihteet puhututtavat ja näkyvät työpajakentällä. Millainen rooli työpajatoimijoilla on päihdekeskusteluissa ja päihteiden käyttöön puuttumisessa?

Koulutus vahvistaa nuorten työpajoilla toimivien valmiuksia ottaa päihteet puheeksi toimintaympäristössään. Koulutus soveltuu erityisen hyvin uusille työpaja-ammattilaisille, mutta sopii myös pidempään työtä tehneille. Koulutuksessa perehdytään päihteiden käyttöön puuttumista ohjaavaan lainsäädäntöön, työntekijän velvollisuuksiin ja vastuisiin sekä huolen tunnistamiseen ja puheeksioton oikea-aikaisuuteen. Lisäksi koulutuksessa käsitellään erilaisia puheeksioton tukimateriaaleja.

Ilmoittaudu mukaan 1.12.2023 mennessä: https://www.lyyti.in/Paihteiden_puheeksiotto_tyopajatoiminnassa_5838

Koulutus toteutetaan Microsoft Teams -alustalla ja koulutuksen osallistumislinkki toimitetaan ilmoittautuneilla sähköpostitse. Koulutuksesta ei tehdä tallennetta.

Lisätietoja:

Mika Piipponen

Piipponen Mika

Ehkäisevän päihdetyön asiantuntija 050 400 1463
Katso henkilön esittely