Päihteiden puheeksiotto koulu- ja oppilaitosnuorisotyössä

Flickor.

Koulu- ja oppilaitosnuorisötyöntekijä, osallistu koulutukseen ja vahvista osaamistasi päihteiden puheeksiotosta.

Päihteet aikaansaavat keskustelua ja näkyvät kouluissa ja oppilaitoksissa. Millainen rooli nuorisotyöntekijällä on päihdekeskusteluissa ja päihteiden käyttöön puuttumisessa koulu- ja oppilaitosympäristössä? 

Koulutus antaa koulu- ja oppilaitosnuorisotyöntekijöille valmiudet ottaa päihteet puheeksi toimintaympäristössään. Koulutuksessa perehdytään päihteiden käyttöön puuttumista ohjaavaan lainsäädäntöön, nuorisotyöntekijän velvollisuuksiin ja vastuisiin suhteessa koulun ja oppilaitoksen päihdetoimintaohjeeseen sekä huolen tunnistamiseen ja puheeksioton oikea-aikaisuuteen. Lisäksi koulutus sisältää Päihdeinterventio koulu- ja oppilaitosnuorisotyöhön -mallin. 

Ilmoittaudu mukaan 28.9.2021 mennessä: https://q.surveypal.com/Paihteiden-puheeksiotto-koulu-ja-oppilaitosnuorisotyossa

Koulutus toteutetaan Microsoft Teams -alustalla ja koulutuksen osallistumislinkki toimitetaan ilmoittautuneilla sähköpostitse.

Lisätietoja:

Mika Piipponen

Piipponen Mika

Ehkäisevän päihdetyön asiantuntija 050 400 1463
Katso henkilön esittely