Päihteiden puheeksiotto etsivässä nuorisotyössä

Flickor.

Etsivä nuorisotyöntekijä, osallistu koulutukseen ja vahvista osaamistasi päihteiden puheeksiotosta nuorten kanssa.

Päihteet puhututtavat ja näkyvät etsivän nuorisotyön kentällä. Millainen rooli etsivällä nuorisotyöntekijällä on päihdekeskusteluissa ja päihteiden käyttöön puuttumisessa?

Koulutus vahvistaa etsivien nuorisotyöntekijöiden valmiuksia ottaa päihteet puheeksi toimintaympäristössään. Koulutus soveltuu erityisen hyvin uusille etsiville nuorisotyöntekijöille, mutta sopii myös pidempään työtä tehneille. Koulutuksessa perehdytään päihteiden käyttöön puuttumista ohjaavaan lainsäädäntöön, työntekijän velvollisuuksiin ja vastuisiin sekä huolen tunnistamiseen ja puheeksioton oikea-aikaisuuteen. Lisäksi koulutuksessa käsitellään erilaisia puheeksioton tukimateriaaleja.

Ilmoittaudu mukaan 9.10.2023 mennessä: https://www.lyyti.in/Paihteiden_puheeksiotto_etsivassa_nuorisotyossa_6029

Koulutus toteutetaan Microsoft Teams -alustalla ja koulutuksen osallistumislinkki toimitetaan ilmoittautuneilla sähköpostitse. Kouluksesta ei tehdä tallennetta. Koulutus on maksuton.

Lisätietoja:

Mika Piipponen

Piipponen Mika

Ehkäisevän päihdetyön asiantuntija 050 400 1463
Katso henkilön esittely