Nuorisotilan päihdetoimintamalli -koulutus (Ajankohta muuttunut)

Kolme nuorta ulkona

Huom! Koulutuksen ajankohta on muuttunut. Aiempi ajankohta oli 13.4. Koulutus on siirretty torstaille 27.4.2023. Myös ilmoittautumisaikaa on pidennetty.

Koulutus on suunnattu nuorisotiloilla työskenteleville sekä heidän esihenkilöilleen.

Päihdetoimintamalli on nuorisotilan työntekijöiden yhteinen ohjeistus ja toimintamalli erilaisiin päihdetilanteisiin, joita nuorisotilan arjessa voi tulla eteen. Kun toimintatavat ovat yhdessä sovitut, selkeät ja johdonmukaiset, helpottaa se työntekijöiden arkea ja työn sujuvuutta. Samalla selkeät käytänteet edesauttavat nuorten päihdehaittojen ennaltaehkäisyä ja niihin reagointia nuorisotilalla yhdenmukaisesti.

Koulutuksessa käsitellään päihdetoimintamallin rakennetta ja sisältöä. Koulutus tarjoaa konkreettisia välineitä päihdetoimintamallin laadintaan ja päivittämiseen nuorisotilalle. Koulutus rakentuu teoriaosuuksien lisäksi vahvasti oman pohdinnan ja ryhmäkeskustelujen ympärille. Koulutuksessa perehdytään myös lainsäädäntöön.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on tuottanut Nuorisotilan päihdetoimintamalli -materiaalin, johon perehdytään tarkemmin koulutuksen aikana. Materiaalin voi ladata sähköisenä tai tilata paperiversio EHYT ry:n verkkokaupasta. Materiaali on maksuton.

Ilmoittaudu mukaan 25.4.2023 mennessä: https://www.lyyti.in/Nuorisotilan_paihdetoimintamalli_koulutus_7562

Koulutus toteutetaan Microsoft Teams -alustalla ja koulutuksen osallistumislinkki toimitetaan ilmoittautuneilla sähköpostitse. Koulutus on maksuton. Koulutuksesta ei tehdä tallennetta.

Lisätietoja:

Niina Himanka.

Himanka Niina

Ehkäisevän päihdetyön asiantuntija 050 549 8714
Katso henkilön esittely