Nuorisotilan päihdetoimintamallin toteuttaminen -koulutus

Kolme nuorta ulkona

Koulutus on suunnattu nuorisotiloilla työskenteleville sekä heidän esihenkilöilleen. Koulutuksen tavoitteena on perehtyä nuorisotilan päihdetoimintamallin rakenteeseen ja antaa riittävät valmiudet päihdetoimintamallin rakentamiseen omalle nuorisotilalle sopivaksi.

Päihdetoimintamalli luo perustan ehkäisevälle päihdetyölle nuorisotilalla. Päihdetoimintamallin avulla luodaan yhteinen käsitys siitä, miten nuorten päihteiden käyttöön nuorisotilalla puututaan ja miten päihteisiin liittyviin tilanteisiin reagoidaan. Samalla se edistää tasa-arvoista ja yhdenmukaista nuorten kohtaamista.

Koulutus pitää sisällään pienryhmäkeskusteluja, joiden tavoitteena on luoda yhteinen käsitys nuorisotilan mahdollisista päihdetilanteista ja niissä toimimisesta yhdenvertaisesti ja lainsäädäntö huomioon ottaen.

Ilmoittaudu mukaan 16.1.2024 mennessä: https://www.lyyti.in/Nuorisotilan_paihdetoimintamallin_toteuttaminen_1418

Koulutus toteutetaan Microsoft Teams -alustalla ja koulutuksen osallistumislinkki toimitetaan ilmoittautuneilla sähköpostitse. Koulutus on maksuton. Koulutuksesta ei tehdä tallennetta.

Lisätietoja:

Niina Himanka.

Himanka Niina

Ehkäisevän päihdetyön asiantuntija 050 549 8714
Katso henkilön esittely