PERUTTU/SIIRTYY – Lukionuorisotyö: Päihteet

Flickor.

Lukiossa työskentelevä nuorisoalan ammattilainen, osallistu koulutukseen ja vahvista osaamistasi ehkäisevästä päihdetyöstä.

Päihteet puhututtavat ja näkyvät nuorten keskuudessa. Millainen rooli lukioissa tehtävällä nuorisotyöllä on ehkäisevässä päihdetyössä, päihdekeskusteluissa ja päihteiden käyttöön puuttumisessa?

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa lukioissa työskentelevien nuorisoalan ammattilaisten valmiuksia ehkäistä nuorten päihteiden käyttöä, puuttua päihteiden käyttöön ja ottaa päihteet puheeksi toimintaympäristössään.  Lisäksi koulutuksessa tutustutaan EHYT ry:n keväällä 2022 toteuttaman Nuorten kulttuuri ja päihteet -selvityksen tuloksiin, joissa käsitellään mm. nuorten ajatuksia ja asenteita päihteiden käyttöön liittyen sekä perehdytään lukioissa toteutettavan ryhmäytyksen merkitykseen päihteiden käytön ehkäisyssä. 

KOULUTUKSEN UUSI AJANKOHTA ILMOITETAAN MYÖHEMMIN.

Koulutus toteutetaan Microsoft Teams -alustalla ja koulutuksen osallistumislinkki toimitetaan ilmoittautuneilla sähköpostitse.

Lisätietoja:

Mika Piipponen

Piipponen Mika

Ehkäisevän päihdetyön asiantuntija 050 400 1463
Katso henkilön esittely