Kaverituki päihdehuolissa -ohjaajakoulutus

Kuvassa nuoria kaulakkain.

Nuorisotyöntekijöille ja muille nuoria kohtaaville ammattilaisille suunnattu ohjaajakoulutus.

Kaverituki päihdehuolissa -ohjaajakoulutuksessa perehdytään uuteen Kaverituki päihdehuolissa -toimintamalliin, jota hyödyntämällä voidaan nuorten kanssa pohtia kaverisuhteiden merkitystä erilaisissa huolta herättävissä päihdetilanteissa. Toimintamallin avulla pohditaan erilaisissa päihteisiin liittyvissä huolitilanteissa toimimista ja vahvistetaan kaveritaitoja. Toimintamalli on suunnattu yläkouluikäisille ja se soveltuu käytettäväksi erilaisissa toimintaympäristöissä, kuten nuorisotiloilla, oppitunneilla, välitunneilla ja muissa tilanteissa, joissa nuoret voivat työskennellä pienryhmissä.

Koulutuksen aikana pysähdymme myös pohtimaan nuorisotyöntekijän roolia, kun nuori on huolissaan kaveristaan. Miten otetaan nuoren huoli vastaan ja mitä sen jälkeen tapahtuu? Koulutus sisältää case-työskentelyä pienryhmissä.

Kyseessä on EHYT ry:n nuorisoalan osaamiskeskuksen kehittämästä uudesta ohjaajakoulutuksesta, jonka rinnalle on tuotettu Kaverituki päihdehuolissa -esitteitä, tarroja ja julisteita nuorisotyössä hyödynnettäväksi.

Koulutuksen kesto on 2h.  

Ilmoittaudu mukaan 9.10.2023 klo 12.00 mennessä: https://www.lyyti.in/Kaverituki_paihdehuolissa_ohjaajakoulutus_8430

Koulutus toteutetaan Microsoft Teams -alustalla ja koulutuksen osallistumislinkki toimitetaan ilmoittautuneilla sähköpostitse. Koulutus on maksuton. Koulutuksesta ei tehdä tallennetta.

Lisätietoja:

Niina Himanka.

Himanka Niina

Ehkäisevän päihdetyön asiantuntija 050 549 8714
Katso henkilön esittely