Kaverituki päihdehuolissa -intensiiviverkkokurssi

Kuvassa nuoria kaulakkain.

Nuorisoalan ammattilaisille suunnattu, uudenlainen kouluttautumismahdollisuus ehkäisevän päihdetyön osaamisen vahvistamiseksi!

Joulukuussa alkaa kolmen viikon mittainen Kaverituki päihdehuolissa -intensiiviverkkokurssi, jossa tarkastellaan nuorten kaverisuhteiden merkitystä ehkäisevän päihdetyön näkökulmasta ja otetaan katsaus ajankohtaisiin trendeihin. Kurssilla pohdimme ammattilaisen roolia, kun nuori on huolissaan kaveristaan. Miten nuorisotyöntekijä voi ohjata nuoria hakemaan apua oikea-aikaisesti ja puhumaan aikuisille huolta herättävistä asioista? Kurssi jakautuu kolmelle viikolle ja jokaisella viikolla on oma teemansa:

  1. viikon teemana on Nuorten ajankohtaiset trendit (7.12. alkaen)
  2. viikon teemana on Turvallinen aikuinen ja luottamuksen rakentaminen (12.12. alkaen)
  3. viikon teemana on Nuoren huolen vastaanotto (19.12. alkaen)


Kyseessä on EHYT ry:n nuorisoalan osaamiskeskuksen uudesta verkkokurssista, jossa voit opiskella itsellesi sopivalla aikataululla, mutta samalla jakaen ajatuksia muiden nuorisoalan ammattilaisten kanssa! Kurssilla on myös mukana EHYT ry:n Nuorisoalan osaamiskeskustoiminnasta ehkäisevän päihdetyön asiantuntija Niina Himanka. Kurssin tueksi on myös saatavilla nuorille suunnattu Kaverituki päihdehuolissa -esite, jota voi tilata EHYTin verkkokaupasta.  

Intensiiviverkkokurssin kesto on 3 viikkoa ja ensimmäisen viikon tehtävät aukeavat 7.12.2022. Tehtävien viimeinen palautuspäivä on 10.1.2023. Kurssin oppimistyön määrä on arviolta noin 2h/viikko.

Ilmoittaudu mukaan verkkokurssille 1.12.2022 mennessä: https://www.lyyti.in/Kaverituki_paihdehuolissa_intensiiviverkkokurssi_4799

Kurssi toteutetaan ehytkouluttaa.fi -kurssialustalla ja kurssin tarkemmat tiedot toimitetaan ilmoittautuneilla sähköpostitse. Kurssi on maksuton. Kurssin suorittaneille myönnetään Open Badge -osaamistodistus.

Lisätietoja:

Niina Himanka.

Himanka Niina

Ehkäisevän päihdetyön asiantuntija 050 549 8714
Katso henkilön esittely