Digitalt spelande inom ungdomsarbete

Pojke spelar ensam

Utbildningens innehåll

  • Digitalt spelande som fenomen
  • För- och nackdelar
  • Problematiskt spelande samt risker
  • Identifiering och hur ta till tals spelande med unga

Ett genomgående tema är hur ungdomsarbetare kan stöda ungas och unga vuxnas välmående. Vi går igenom vissa arbetsmetoder och verktyg samt hur ta till tals spelande med unga. Utbildningen ordnas tillsammans med EHYT rf, Nuorisoalan Osaamiskeskus. Utbildningen är avgiftsfri.

Utbildningen är avgiftsfri och ordnas på distans via Microsoft Teams.

Du får länken till utbildningen närmare utbildningen via e-postadressen som du angett vid anmälan.

Anmäl dig till utbildningen:  Fyll i enkäten          

Sista anmälningsdagen är: 26.8.2022

Utbildaren är Annukka Såltin, Pelituki, annukka.saltin@pelituki.fi  www.pelituki.fi Utbildningen ordnas av  EHYT ry, Nuorisoalan Osaamiskeskustoiminta www.ehyt.fi