Vaikuttava ehkäisevä päihdetyö etsivässä nuorisotyössä -koulutus

Kuvassa nuoria kaulakkain.

Koulutus on ehkäisevän päihdetyön peruskoulutus etsivää nuorisotyötä tekeville. Etsivät nuorisotyöntekijät toteuttavat ehkäisevää päihdetyötä osana työtään, mm. yksilöohjauksessa. Tämän vuoksi on tärkeää, että etsivillä nuorisotyöntekijöillä on riittävä ja ajantasainen tieto vaikuttavasta ehkäisevästä päihdetyöstä sekä eri menetelmistä.

Koulutuksessa avataan ehkäisevän päihdetyön käsitettä: millaista on vaikuttava ehkäisevä päihdetyö ja miksi on tärkeää tehdä tutkimukseen perustuvaa ehkäisevää päihdetyötä etsivän nuorisotyön näkökulmasta. Tästä koulutuksesta saat runsaasti vinkkejä erilaisiin ehkäisevän päihdetyön menetelmiin, jotka sopivat erityisesti yksilötyöhön. Koulutus on kohdennettu uusille työntekijöille, mutta soveltuu myös pidempään työssä toimineille.

Ilmoittaudu mukaan 3.10.2022 mennessä: https://www.lyyti.in/Vaikuttava_ehkaiseva_paihdetyo_etsivassa_nuorisotyossa_5782

Koulutus toteutetaan Microsoft Teams -alustalla ja koulutuksen osallistumislinkki toimitetaan ilmoittautuneilla sähköpostitse. Koulutus on maksuton.

Lisätietoja:

Niina Himanka.

Himanka Niina

Ehkäisevän päihdetyön asiantuntija 050 549 8714
Katso henkilön esittely