Smokefree-uppgiftsbana

0,00 

Smokefree-uppgiftsbanan är planerad för årskurs 5–6, men uppgifterna lämpar sig även för grupper av elever i högstadieåldern. Uppgiftsbanans mål är att få ungdomarna att fundera över hur tobaksrökning samt användning av snus och e-cigaretter påverkar människor, miljön och samhället.

Till uppgiftsbanan hör fem uppgiftspunkter, vilka unga gör i grupper. I materialet ingår anvisningar till handledare, som fungerar som stöd för diskussionen då man går igenom uppgifterna. Materialet stöder läroplanens mål.

Tryckt A4.

Materialet tillgängligt även på finska:
Ladda ner material
Lärarhandbok ( 68,29 KB, pdf ) Ladda ner
Uppgifter nr 1-5 ( 718,46 KB, pdf ) Ladda ner
Tobakens historia -poster ( 1,60 MB, pdf ) Ladda ner
Smokefree-uppgiftsbana: Svarsblankett ( 21,91 KB, pdf ) Ladda ner