Broschyr: Förebyggande rusmedelsarbete och spelfostran till skolor och läroanstalter

0,00 

Denna broschyr presenterar EHYT rfs utbud för skolor och läroanstalter.

Broschyren innehåller

a) allt svenskspråkigt utbud av utbildningar och material inom rusmedelsförebyggande arbete och spelfostran riktat till grundskolan och andra stadiet

b) projekt som har verksamhet på svenska vars målgrupp är ungdomar, unga vuxna och högskolan.

Broschyren kan laddas ner digitalt som pdf-fil eller beställas som pappersversion. Broschyren med finskspråkigt innehåll hittas också.

Ladda ner material
Broschyr: Förebyggande rusmedelsarbete och spelfostran ( 12,46 MB, pdf ) Ladda ner
Broschyren kan laddas ner digitalt ovan. Pappersversionen kan beställas mot postavgift.