Anvisning för läroanstalter för att ingripa i tobaksrökning samt användning av snus och e-cigaretter

0,00 

Broschyren är riktad till skolpersonalen och alla som arbetar med ungdomar i grundskolan och på andra stadiet. Broschyren innehåller anvisningar för att ingripa i tobaksrökning, samt användning av snus och e-cigaretter i skolor och på läroanstalter. Anvisningarna är framtagna av EHYT r.f., Utbildningsstyrelsen, Syöpäjärjestöt, Institutet för hälsa och välfärd och Valvira.

Guiden kan laddas ner digitalt som pdf-fil eller beställas som pappersversion.

Broschyren tillgänglig även på finska:
Ladda ner material
Anvisning för läroanstalter för att ingripa tobaksrökning ( 621,70 KB, pdf ) Ladda ner
Postavgiften tilläggs automatiskt till orderns slutsumma.