Tuomas Tenkanen

Tenkanen Tuomas

Avdelningschef
050 441 0449 Elimägatan 17-19, 00510 Helsingfors

Jag leder avdelningen för vuxna. Vi uppmuntrar till att förebygga problem, det vill säga att ta upp rusmedelsfrågor i tid, såväl på arbetet som på fritiden. Tillsammans med frivilliga driver vi de rusmedelsfria Elokolo-mötesplatserna. Vi har en Rusmedelstelefon som är i bruk 24/7 och stöder missbrukare samt deras närstående. Dessutom bevakar vi missbrukarkundernas rättigheter om de annars inte förverkligas.