Marja Pakarinen.

Pakarinen Marja

Verksamhetsledare
040 629 9045 Elimägatan 17-19, 00510 Helsingfors

Som verksamhetsledare ansvarar jag för att leda EHYT, samt innehållsstyrning och samarbetet med intressentgrupper. Jag är doktor i hälsovetenskaper (PhD). Mina specialområden är folkhälsovetenskap, främjande av välbefinnande och hälsa samt främjande av sexuell hälsa. Jag har arbetat i utvecklings- och ledningsuppgifter i medborgarorganisationer under de senaste 15 åren.