Emmi Lehtinen.

Lehtinen Emmi

Sakkunnig inom högskolearbete, KUPLA-verksamhet
046 920 5853 Elimägatan 17-19, 00510 Helsingfors
Jag främjar det förebyggande rusmedelsarbetet i högskolan genom KUPLAs verksamhet. Jag utbildar högskolornas personal, tutorer, handledare vid tutorutbildningarna och arrangörer av studerandeevenemang på finska och engelska. Jag konsulterar högskolor på ovan nämnda språk också i utvecklingen och förankringen av rusmedelsprogram för studerande. Jag är intresserad av att främja välfärden på ett brett plan.