Nina Karlsson.

Karlsson Nina

Utvecklingschef
050 470 3791 Elimägatan 17-19, 00510 Helsingfors
I mitt jobb ingår strategisk utveckling av hela EHYTs verksamhet inom ramen för det förebyggande rusmedelsarbetet och hälsofrämjande arbetet. På ledningsgruppsnivå ansvarar jag dessutom för koordinationsenheten för organisationsnätverket för förebyggande rusmedelsarbete. Min expertis ligger inom alkoholfrågor och alkoholpolitik. Det nordiska och internationella samarbetet ligger mig varmt om hjärtat och jag jobbar för att länka EHYTs verksamhet till internationella arenor inom förebyggande rusmedelsarbete.