Karhu Anuminja

Ledningsgruppens sekreterare
050 918 9430 Elimägatan 17-19, 00510 Helsingfors

Jag sköter om praktiska ärenden inom personaladministrationen och är sekreterare för ledningen.