Smokefree-tävlingen

Smokefree-tävlingen är en nationell tävling för klasser och hobbygrupper på högstadiet där grupperna tävlar i nikotinfrihet. Tävlingen är ett enkelt sätt att behandla nikotinprodukter och följderna av nikotinanvändning med ungdomar.

Smokefree-tävlingens logo.

För vem?

Högstadieklasser i årskurs 7, 8 och 9, samt hobbygrupper som samlas regelbundet och består av 13–15 åringar. 

Vad?

En tävling som återkommer varje höst, där högstadieklasser och hobbygrupper besluter att förbinda sig till att inte röka, snusa eller använda e-cigaretter under en tävlingsperiod på 150 dagar. Tävlingen startar i början av oktober och alla grupper tävlar sinsemellan i egna kategorier. Efter tävlingsperioden lottas fyra pris värda 1000€ styck bland alla grupper som hållit sig nikotinfria. Ifall gruppen består av mindre än 10 elever halveras priset.

Varför?

Tävlingen stöder skolornas och hobbygruppernas nikotinfria arbete på ett lätt och roligt sätt. 

Hur?

Tävlingsgrupperna erbjuds aktuell information om tobak- och nikotinprodukter samt verktyg för att diskutera temat med ungdomarna i grupp. Verksamheten erbjuds på svenska och på finska.

Läs mer på smokefree.fi/sv!

Noggrannare information om anmälan och deltagandet hittas på Smokefree-tävlingens egna nätsidor: smokefree.fi/sv 

Följ Smokefree på sociala medier och var den första som får aktuell information om nikotinprodukter!

Kontakt och tilläggsinfo

Katri Saarela, katri.saarela@ehyt.fi

Undervisnings- och stödmaterial till skolpersonal och föräldrar

Dessutom erbjuder vi undervisnings- och stödmaterial till skolpersonal och föräldrar. Bekanta dig till exempel med följande material:

Smokefree-uppgiftsbana

Anvisning för läroanstalter för att ingripa i tobaksrökning samt användning av snus och e-cigaretter

Förbudsskyltar mot användning av nikotinprodukter

Förbudsklistermärken mot användning av nikotinprodukter

Klistermärken för unga