Intervention för unga cannabisanvändare

Intervention för unga cannabisanvändare är en utbildning för professionella som ger verktyg för att ta cannabisbruk till tals i skolor, inom hälsovården och ungdomsservice. Utbildningen ger verktyg för att stöda klienter i att sluta och minska sitt cannabisbruk.

Cannabisväxten
Bild: Minna Lehtinen / EHYT rf

Vad?

Utbildningen ger professionella stöd och redskap för att ta cannabisbruk till tals och jobba med klienter som använder cannabis. Utbildningen är 2 timmar lång. Utbildningen ordnas på finska.

Under utbildningen presenteras en cannabisintervention som tagits fram tillsammans med professionella samt med inspel från unga som använt cannabis. I interventionen ingår arbetsverktyg för att göra det lättare att samtala om, utvärdera och förändra cannabisbruket. Under utbildningen får deltagarna dessutom information om cannabis och om cannabisbruk som fenomen i Finland.

Bekanta dig med materialet på svenska här.

För vem?

Professionella som jobbar inom social- och hälsovården, uppsökande ungdomsarbete, samt andra professionella som i sitt arbete möter unga och unga vuxna som använder cannabis.

Pris

360€ som närutbildning och 200€ som distansutbildning.

Kontakt och tillägsinformation

Kim Kannussaari, ansvarig för kannabisutbildningarna

kim.kannusaari@ehyt.fi

Interventionen och utbildningen har tagits fram i projektet Cannabisintervention för unga cannabisanvändare, ett samprojekt mellan EHYT r.f. och YAD r.f. som finansieras av Europeiska socialfonden. Information om projektet.