Vi söker utbildare att hålla rusmedelsförebyggande lektioner i grundskolan och andra stadiet

Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT är verksam i hela landet och arbetar med att främja hälsosamma levnadsvanor hos hela befolkningen. Målet med verksamheten är att förebygga skadeverkningar från alkohol, droger, nikotinprodukter och spel i olika befolkningsgrupper.

Vill du arbeta med ungdomar i skolor? EHYT ordnar rusmedelsfostran för barn och unga, deras föräldrar samt skolpersonal omkring i Finland på finska, svenska och engelska. Tycker du det skulle låta intressant att åka runt till skolor och engagera ungdomsgrupper att diskutera rusmedelsfrågor? Då kan du vara den vi söker!  

Som utbildare håller du interaktiva Hubu®-lektioner i högstadiet, samt lektioner i Rusfenomenet för studerande i gymnasiet och yrkesinriktade läroanstalter. Du får inskolning i båda metoderna under utbildarutbildningen och får öva att hålla lektionen på skolan tillsammans med EHYT:s utbildningsplanerare. 

På Hubu®-lektionerna röstar eleverna anonymt på rusmedelsrelaterade frågor och diskuterar ämnet tillsammans i klassen. Hubu®-metoden inkluderar även en föräldrakväll och personalträff.  Läs mer om metoden här 

På Rusfenomenet-lektionerna bekantar sig deltagarna i finländsk rusmedelsanvändning ur ett socialhistoriskt perspektiv och funderar kring orsaker och följder av rusmedelsbruk i grupp.  Läs mer om lektionerna här  

Av utbildarna förväntar vi oss: 

 • erfarenhet av att jobba med grupper av ungdomar och intresse för att diskutera om rusmedelsfrågor 
 • förmåga att aktivera diskussion och väcka kritiskt tänkande 
 • goda sociala färdigheter och förmåga att agera även i krävande gruppsituationer 
 • färdighet att tala på ett positivt och ledigt sätt även om allvarliga saker 
 • erfarenhet av att undervisa eller utbilda 
 • möjlighet att arbeta vardagar mellan kl. 8-16 
 • beredskap att resa till olika skolor i närheten av den kommun där utbildaren är bosatt 
 • kännedom av skolvärlden 

Som fördel ser vi: 

 • färdighet att utbilda på både svenska och finska, men är inget krav 
 • möjlighet till bil underlättar arbetet som utbildare 
 • erfarenhet av samarbete med skolpersonal och elevernas föräldrar 
 • erfarenhet av att uppträda inför vuxen publik 
 • baskännedom av IT och distansplattformer 

Vi söker utbildare särskilt till följande områden: 

 1. Svenskspråkiga utbildare till Vasa och Helsingfors (med baskunskaper i finska för att kunna delta i utbildarutbildningen som ordnas på finska) 
 2. Finskspråkiga utbildare till Seinäjoki, Karleby, Jyväskylä, Nyslott, Tammerfors och Helsingfors. 

Jobbet passar bra studerande eller personer med en flexibel tidtabell som kan jobba dagstid och ibland på kvällar (föräldramöten). Utbildaren bör också vara beredd att resa runt till skolor och därmed kan arbetsdagarna ibland bli långa. 

Arbetet är i form av kortjobb. Mängden jobb som erbjuds varierar under skolåret och jobberbjudanden kan komma på kort varsel. För utbildningarna betalas arvode ca. 25€/ 60 minuters lektion. Arbetet börjar i augusti/september 2021.   

Bekanta dig med vårt skolarbete genom videon här 

Läs om arbetet som utbildare 

För att kunna hålla lektioner i rusmedelsfostran bör utbildaren delta i en två dagars utbildning som ordnas i Helsingfors den 23.-24.8. 2021, samt i ett webbinarie som ordnas på kvällen 26.8. 2021 (2h). Dessutom tillhör en inskolning till lektionsarbetet med stöd av EHYT:s utbildningsplanerare. Vi ersätter resekostnader och erbjuder även övernattning vid behov. Fortbildning ordnas under årets gång. 

De personer som väljs kommer att jobba med minderåriga och skall därmed uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (505/2002). EHYT rf är en rökfri arbetsplats. 

Blev du intresserad? Fyll i en ansökan med CV senast 13.6.2021 

För mer information kontakta utbildningsplanerare Melissa Sukanen, melissa.sukanen(a)ehyt.fi ; tel 0504664941