Vi söker utbildare för att dra lektioner i Spelkunskap i grundskolan

EHYT rf är en nationell sakkunnig- och medborgarorganisation, vars uppgift är att förebygga problem orsakade av tobak, alkohol, droger samt spelande.

Vi söker utbildare inom spelfostran och förebyggande arbete till grundskolan!

Är du intresserad av dataspel och vill arbeta med barn och unga? Förebyggande rusmedelsarbete EHYT anställer nya spelfostrare för lektionsarbete i grundskolor.

Har du erfarenhet av att arbeta med barn och unga? Nu söker vi nya utbildare för att dra lektioner i Spelkunskap för åk 1–9. Lektionen baserar sig på diskussioner och frågesport. Som utbildare får du även kunskap att dra föräldrakvällar samt personalmöten för skolornas personal. Mängden jobb varierar under skolåret beroende på skolornas bokningar, arbetet är i form av kortjobb. Kom med till vårt utbildarnätverk!

Område
Nu söker vi svenskspråkiga/tvåspråkiga utbildare bland annat till Åbo-nejden, Lojo, Raseborg, Lovisa samt Huvudstadsområdet.

Spelkunskap-lektionerna stärker elevernas kunskaper och färdigheter kring digitalt spelande. Under lektionerna diskuteras balansen mellan digitalt spelande, andra intressen och skyldigheter samt för- och nackdelar kopplat med spelandet. På föräldrakvällen och personalmöten diskuteras vikten av fostrarnas medverkan i spelfostran såväl i skolan som hemma, samt den roll digitalt spelande har i barns och ungdomars liv. 

Alla spelar inte och lektionerna är byggda på ett sätt som ger alla elever möjligheten att medverka i diskussionerna. Från och med åk 5 ingår diskussioner om sociala medier i undervisningen.

Läs mer om digitalt spelande och Spelfostran

Läs om skolverksamheten, lektioner och föräldrakvällar

Av utbildarna i Spelkunskap förväntar vi oss: 

  • erfarenhet av att jobba med barn och ungdomar 
  • erfarenhet av att undervisa eller utbilda/leda grupper
  • eget spelintresse, kunskaper inom digitalt spelande och sociala medier
  • sociala färdigheter och förmåga att fungera även i krävande gruppsituationer 
  • möjlighet att arbeta vardagar mellan kl. 8-16 samt enligt behov kvällstid (föräldrakvällar)
  • beredskap att resa till olika skolor

Som fördel ser vi: 

  • kännedom om skolvärlden 
  • möjlighet till bil underlättar arbetet som utbildare (inget krav)

Jobbet passar bra studerande eller personer med en flexibel tidtabell, dvs. kan jobba både dag- och kvällstid. Utbildaren skall vara beredda att resa till skolor och därmed kan arbetsdagarna ibland bli långa. Rese- och övernattningskostnader ersätts och dagtraktamente betalas enligt Skatteförvaltningens årliga beslut om dagtraktamente och kilometerersättningar.

Utbildning 2-3.9. och webbinarium 9.9.2021
Innan du börjar ditt arbete som utbildare hos EHYT kommer du att delta på en obligatorisk 2-dagars utbildarutbildning. Utbildningen ordnas i Helsingfors 2-3.9.2021 med hänsyn till Corona restriktionerI grundutbildningen ingår lektioner i Spelkunskap, föräldrakvällar samt personalskolningar. Du kommer även att delta på distans på ett Webinarium onsdagen 9.9.2021 (ca 2 h kvällstid).

Vi ersätter resekostnader och erbjuder även övernattning vid behov. Fortbildning ordnas under åretsgång fortgående och vi stöder skolarbetet och ger rätta redskap enligt behov. 

Arbetet är i form av korttidsjobb
Mängden jobb varierar under skolåret och jobberbjudanden kan komma på kort varsel. För lektionerna betalas arvode 20€/45 min. lektion (oftast 5 lektioner/skoldag), föräldrakvällarna 100€/90 min., personalutbildningar 50€/50 min, samt resekostnader och dagtraktamente.

De personer som väljs till utbildare kommer att jobba med minderåriga och skall därmed uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (505/2002). 

Blev du intresserad?
Fyll i din ansökan senast 8.8.2021. FYLL I ANSÖKAN HÄR

Kom ihåg att tillägga din CV!

Arbetsintervjuerna ordnas 11.8 och 12.8.2021. via Teams eller som telefonsamtal.
EHYT rf är en rökfri arbetsplats. 

Information och kontakt 21.6-1.7. och 4.8 kl. 11-15:
Utbildningsplanerare Annukka Såltin, annukka.saltin(a)ehyt.fi, tel. 050 435 4248