Mikä on päihdeasiamies?

Päihdeasiamiestoiminta on riippumatonta edunvalvontaa. Toimintamme tarkoituksena on auttaa ja neuvoa vapaaehtoisesti päihdepalveluihin, -hoitoon ja –kuntoutukseen hakeutuvia ihmisiä sekä heidän läheisiään lakisääteisten palveluiden, etuuksien ja tukien saamisessa.
Yhteystiedot

Päihdeasiamiestoiminnan tehtävät

Päihdeasiamies on valtakunnallinen edunvalvoja päihteitä ongelmallisesti käyttäville ihmisille.  Päämääränämme on, että päihdepalveluita tarvitseva ihminen pääsee palveluiden piiriin mahdollisimman nopeasti ja oikea-aikaisesti omalla hyvinvointialueellaan. Tavoitteenamme on myös tukea asiakkaita niin, että he vastaisuudessa suoriutuvat palveluiden hakemisesta itsenäisesti.  

Päämääränämme on myös lisätä tietoisuutta asiakkaiden asemasta ja oikeuksista sekä parantaa heidän asemaansa yhteiskunnassa. 

Toimintamme täydentää lakisääteistä sosiaali- ja potilasasiavastaavien työtä.  Apumme on maksutonta ja hyvinvointialueista tai muista palveluntuottajista riippumatonta. 

Ota yhteyttä

Meihin voit ottaa yhteyttä, jos olet hakenut päihdepalveluihin, -hoitoon tai -kuntoutukseen tai olet hakijan läheinen. Autamme päihdepalveluihin ja sen aikaiseen sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa kuten: 

  • palveluihin pääsy ja maksusitoumusasiat 
  • kohtelu palveluyksikössä 
  • kuntoutus- ja sairauspäiväraha 
  • tietosuoja 

Lisäksi konsultoimme ja koulutamme muita ammattilaisia asiakkaan asemasta ja oikeuksista.