Selvityksiä ja oppaita

Olemme koonneet tälle sivulle erilaisia Päihdeasiamiestoiminnan tuottamia selvityksiä ja oppaita. Tutustu niihin alla olevien linkkien kautta! Päivitämme listaa aina, kun uusia tuotoksia valmistuu.

Selvityksiä

Polkuja päihdepalveluihin: Selvitys päihdepalveluiden saatavuudesta ensimmäisellä hakukerralla

Polkuja päihdepalveluihin – Selvitys päihdepalveluiden saatavuudesta ensimmäisellä hakukerralla -selvityksessä tuodaan esiin niitä esteitä ja kannusteita, joita päihdepalveluiden pariin hakeutumiseen ja sitoutumiseen liittyy niihin ensimmäistä kertaa hakeutuvien asiakkaiden näkökulmasta. Selvityksen tekivät Päihdeasiamiestoiminta ja Nuorisotutkimusverkosto.

Julkaisun tiedot:
Annastiina Mäkilä, Susanna Jurvanen, Alix Helfer, Helena Huhta & Tuuli Pitkänen: Polkuja päihdepalveluihin. Selvitys päihdepalveluiden saatavuudesta ensimmäisellä hakukerralla
ISBN 978-952-6661-38-4

Raportti: Edunvalvonnan jalkauttaminen päihdeasiamiestoiminnassa huhti-joulukuu 2018 ja tammi-toukokuu 2019

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry 2019, Riitta Sattilainen

 

Tähän PIDEMPI KUVAUS ja LINKKI kohdilleen

Peruspalveluiden saavutettavuus ja oikeusturva päihdehuollossa

Selvityksessä kartoitettiin asiakkaan oikeutta päihdepalveluihin ja asiakkaan oikeusturvaa niin lainsäädännön kuin käytännön kautta erityisesti peruspalveluissa.
Selvityksen ensimmäisessä osassa on kartoitettu päihdepalveluita koskevaa sääntelyä. Tätä osaa voidaan mainiosti käyttää oppaana sosiaali- ja terveydenhuollossa. Se on yleiskatsaus päihdepalveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen vaikuttavista säännöksistä sekä asiakkaan oikeuksien turvaamisesta.

Selvityksen on laatinut Heidi Poikonen.

Asunto ensin? Asunto vain?

Asunto ensin? Päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien asukkaiden palvelutarpeet tuetun asumisen asumisyksiköissä.

Päihdeasiamiestoiminnassa selvitettiin vuosina 2016 ja 2017 asunnottomuudesta kärsineiden palveluiden käyttöä ja niihin liittyviä väliinputoamistilanteita asunto ensin -politiikkaa noudattavissa asumisyksiköissä eri puolella Suomea.

Selvityksen on laatinut VTT Riikka Perälä.

Oppaita

Oikeus yksilölliseen hoitoon ilman viivytyksiä: 11 konkreettista keinoa parantaa päihdehuollon palveluita hyvinvointialueella

Tämä opas tarjoaa tietoa päihdepalveluiden parantamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa. Materiaalissa esitellään konkreettisia keinoja muun muassa päihdepalveluiden hoitopolun parantamiseen, päihdepalveluiden saavutettavuuden ja laadun kohentamiseen sekä päihdepalveluiden osaamisen edistämiseen.

Luulot pois Tietoa tilalle

Oppaassa on aluksi esitetty kuusi yleistä harhaluuloa tämän hetken päihdetilanteesta Suomessa. Sen jälkeen virheelliset luulot on kumottu samasta aiheesta kerätyillä tiedoilla ja täydennetty tietolähteillä.

 

Tarkista LINKKI!

Käytännön neuvoja päihdepalveluihin hakeutujalle ja palveluihin päässeelle

Tähän oppaaseen on koottu tietoa päihdeongelmien ympäriltä. Tavoitteena on, että päihteitä ongelmallisesti käyttävä tai hänen läheisensä löytää ja pääsee avun piiriin. Lisäksi on tärkeää, että hän etenee palveluihin, hoitoon tai kuntoutukseen ja saa hyvinvointialueeltaan juuri niitä palveluja, jotka ovat hänelle tarpeellisia. Kun palvelut tulevat mahdollisimman ajoissa ja oikeaan aikaan, väliinputoamistilanteet vältetään. Lopputulos on kaikille osapuolille paras.