Käytännön ohjeet

Jos haluat apua päihdeongelmaan, niin hakeudu hyvinvointialueesi päihdepalveluihin, työterveyshuoltoon tai opiskelijaterveydenhuoltoon. Jos sinulla on ongelmia palveluihin pääsyssä tai et ole tyytyväinen saamaasi palveluun, ota yhteys hyvinvointialueesi sosiaali- tai  potilasvastaavaan. Jos asia ei sitä kautta ratkea, voit ottaa yhteyttä meihin.

Mistä saan apua päihdeongelmaan?

Jos sinulla on tarvetta päihdepalveluihin, -hoitoon tai –kuntoutukseen, niin ota yhteyttä oman hyvinvointialueesi päihdepalveluihin. Palveluja saa terveyskeskuksesta, sosiaalipalvelusta, päihdepalveluiden erityispalveluyksiköstä tai päihde-, riippuvuus- ja mielenterveyspalveluiden yksiköstä. Hyvinvointialueiden verkkosivulta löydät oman hyvinvointialueesi yhteystiedot. 

Jos olet töissä, ota yhteyttä työterveyshuoltoon tai luottamusmieheen. Jos olet opiskelija, ota yhteys opiskelijaterveydenhuoltoon. 

Kuka voi hakeutua päihdepalveluihin?

Voit hakeutua päihdepalveluihin päihteiden käytöstä syntyneen haitallisen tilanteen vuoksi, eikä hoitoon pääsy edellytä diagnosoitua päihderiippuvuutta.  

Ongelmana voi olla pitkään jatkunut päihdekierre tai päihteiden suurkulutus, kertakäyttöön tai raittiuden ylläpitämiseen liittyvä tarve. Palveluihin hakeutuvan tavoitteet voivat vaihdella, tavoitteena voi olla päihteiden käytön lopettaminen tai haittojen vähentäminen.  

Myös läheisellä on oikeus saada apua. 

Ongelmia päästä hoitoon tai ongelmia hoidon aikana?

Sinulla on oikeus saada päihdepalveluita oman yksilöllisen tarpeesi perusteella.  

Jos palveluihin pääsyssä tai palveluissa ilmenee ongelmia, ota ensin yhteyttä hyvinvointialueesi sosiaalivastaavaan tai terveydenhuollon yksikön potilasvastaavaan. Jos asiat ei sitä kautta ratkea, voit ottaa yhteyttä meihin.