Asiakkaan ääni

Tämä tarkoittaa toimeentulotukea sosiaalihuollon viimesijaisena taloudellisena tukena ja esimerkiksi oikeutta kiireelliseen sairaanhoitoon äkillisessä alkoholimyrkytystilanteessa tai huumeiden yliannostustapauksessa.
Painike

Vuodenvaihde toi kaivattuja parannuksia päihdepalveluihin

Avun tarvitsijalla on oikeus parhaisiin päihdepalveluihin

Päihde- ja mielenterveyslainsäädäntö uudistumassa 1.1.2023

Kansallinen hätätilaohjelma pandemian syrjäytyneimpien uhrien pelastamiseksi

Päihdepalveluissa on parannettavaa – päihdeasiamiehen tavoitteet hyvinvointialueille

Hallitusohjelma tarttuu myös päihdeongelmista kärsivien palveluihin

Syksyn 2018 toimintaa ja tulevaisuutta päihdeasiamiehen näkökulmasta

Jokaisella on oikeus hyvään sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja hyvään kohteluun