Oikeus palveluihin tarpeen mukaan

Body Large - Sivun ingressi teksti tämän vuoden alusta tuli voimaan joukko lainsäädäntöuudistuksia, jotka lupaavat parannuksia päihdepalveluihin. Päihde- ja mielenterveyspalveluiden pykäliä uusittiin ja niitä tarkennettiin erityisesti sosiaalihuoltolaissa ja terveydenhuoltolaissa.
Call to action