Miten ehkäisevää päihdetyötä voi tehdä (asuin)kunnassani?

Kunnan koosta riippuu, millaista ehkäisevää päihdetyötä siellä on hyvä tehdä. Tutustu suosituksiin!

Piirroskuvassa ihmisiä kävelemässä kaupungilla.

Ehkäisevällä päihdetyöllä edistetään terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Ehkäisevän päihdetyön piiriin lasketaan alkoholi, nikotiinituotteet ja huumausaineet – sekä päihderiippuvuuden tapaista riippuvuutta aiheuttava rahapelaaminen. Ehkäisevällä päihdetyöllä vähennetään päihteiden ja rahapelien kysyntää, saatavuutta sekä päihteiden ja rahapelien käytöstä syntyviä haittoja.

Ehkäisevää päihdetyötä tehdään tulevien rakenneuudistusten jälkeen kunnissa yhä osana hyvinvoinnin edistämistä. Hyvän ja toimivan ehkäisevän työn tekemiseen on monia eri mahdollisuuksia. Yhteistä näille toimille on, että ne parantavat asukkaiden elämänlaatua, terveyttä ja hyvinvointia sekä tekevät kunnasta yhä kilpailukykyisemmän ja saavat aikaan säästöjä. Kuntien ehkäisevää päihdetyötä määrittää laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä. Kunta voi lisäksi tukea ja kehittää ehkäisevää päihdetyötä monen muun toimen avulla.

Alla on listattu ja ideoitu ehkäisevän päihdetyön toimintatapoja kunnan koko huomioiden. Poimi sopivat toiminnat omaan kuntaasi. Ehkäisevä työ kannattaa, on kunnan koko mikä tahansa.

Katso kunnan koon mukaiset suositukset

Miksi ehkäisevä päihdetyö on tärkeää kunnille?

Ehkäisevään päihdetyöhön paljon satsanneen Kouvolan päihde- ja mielenterveystyön kooordinaattori Laura Sillanpää kertoo, miksi ehkäisevällä pelihaitta- ja päihdetyöllä on suuri merkitys kuntalaisten hyvinvoinnille ja kunnan taloudelle.

Video: Antti Kirves / EHYT ry

Tilaa Ehkäisevän päihdetyön uutiskirje

Tilaa kerran kuussa ilmestyvä Ehkäisevän päihdetyön TEEMA -uutiskirje. Se on suunnattu erityisesti kuntien ja järjestöjen toimijoille.

Tilaa uutiskirje