Ryhmäilmiö-koulutus auttaa ryhmien muodostamisessa nuorisotyössä

Ryhmähalissa kolme nuorta katsoo toisiaan ja hymyilee.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa ammattilaisten ryhmänohjaustaitoja sekä antaa työkaluja ryhmäyttamisen tueksi. Osallistuja perehtyy koulutuksen aikana Ryhmäilmiö -menetelmään ja osaa koulutuksen käytyään hyödyntää työssään Ryhmäilmiö -ryhmän ohjaajan käsikirjaa. Lisäksi tavoitteena on, että osallistuja ymmärtää ryhmäyttämisen merkityksen yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Koulutuksen käytyään osallistuja tunnistaa ryhmän vaiheet ja ymmärtää, miten eri menetelmiä hyödyntäen voi ohjata eri vaiheissa olevia ryhmiä.

Sisältö

  1. Ryhmäyttämisen merkitys yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle
  2. Ryhmäilmiö -menetelmän runko
  3. Hyvinvointia tukevat sisällöt ja menetelmät ryhmätapaamisiin
  4. Ryhmän vaiheet ja ryhmässä tapahtuvat ilmiöt
  5. Vertaistuen ja moniammatillisen yhteistyön merkitys

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu nuorisoalan ammattilaisille.

Koulutuksen kesto ja tapa

Koulutus kestää 2-3 tuntia. Koulutus on mahdollista toteuttaa joko lähi- tai etäkoulutuksena.

Hinta

Nuorisoalan ammattilaisille suunnatut koulutuksemme ovat maksuttomia.

Tilaukset ja tilausohjeet

Tilaukset sähköpostitse. Kerrothan viestissäsi koulutuksen kohderyhmän, osallistujien määrän sekä toiveen toteutustavasta.

Lisätiedot ja tiedustelut

Niina Himanka.

Himanka Niina

Ehkäisevän päihdetyön asiantuntija 050 549 8714
Katso henkilön esittely