Päihteiden puheeksiotto nuorisotyössä

Toinen aste nuoria opiskelijoita.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on selkeyttää nuorten kanssa käytävien päihdekeskustelujen eri tasoja, päihteiden käyttöön puuttumista ohjaavaa lainsäädäntöä sekä työntekijän velvollisuuksia ja vastuita. Koulutus vahvistaa nuorisoalan ammattilaisten osaamista huolen tunnistamisessa ja oikea-aikaisessa puheeksiotossa. Lisäksi koulutuksessa tutustutaan erilaisiin puheeksioton tukimateriaaleihin.

Sisältö

  1. Mitä on puheeksiotto ja miksi se kannattaa?
  2. Mistä on kyse: keskustelu, puuttuminen ja puheeksiotto
  3. Mitä ottaa huomioon: ennen keskustelua, keskustelun aikana ja keskustelun jälkeen
  4. Materiaalit puheeksioton tueksi

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu nuorisoalan ammattilaisille.

Koulutuksen kesto ja tapa

Koulutus kestää 2 tuntia. Koulutus on mahdollista toteuttaa joko lähi- tai etäkoulutuksena.

Hinta

Nuorisoalan ammattilaisille suunnatut koulutuksemme ovat maksuttomia.

Tilaukset ja tilausohjeet

Tilaukset sähköpostitse. Kerrothan viestissäsi koulutuksen kohderyhmän, osallistujien määrän sekä toiveen toteutustavasta.

Lisätiedot ja tiedustelut

Mika Piipponen

Piipponen Mika

Ehkäisevän päihdetyön asiantuntija 050 400 1463
Katso henkilön esittely