Nuorisotilan päihdetoimintamallin toteuttaminen

Kuva Nuorisotilan päihdetoimintamallin kannesta. Kuvassa pipopäinen hymyilevä nuori.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on perehtyä nuorisotilan päihdetoimintamallin rakenteeseen ja antaa nuorisotyöntekijöille riittävät valmiudet päihdetoimintamallin rakentamiseen omalle nuorisotilalle sopivaksi. Päihdetoimintamalli luo perustan ehkäisevälle päihdetyölle nuorisotilalla. Päihdetoimintamallin avulla luodaan yhteinen käsitys siitä, miten nuorten päihteiden käyttöön nuorisotilalla puututaan ja miten päihteisiin liittyviin tilanteisiin reagoidaan. Samalla se edistää tasa-arvoista ja yhdenmukaista nuorten kohtaamista.

Koulutus pitää sisällään pienryhmäkeskusteluja, joiden tavoitteena on luoda yhteinen käsitys nuorisotilan mahdollisista päihdetilanteista ja niissä toimimisesta yhdenvertaisesti ja lainsäädäntö huomioon ottaen.

Sisältö

  1. Päihdetoimintamallin rakenne
  2. Toimintaympäristö ja tilan käyttäjät
  3. Päihteiden käyttöön puuttuminen
  4. Päihteiden välittämiseen ja hallussapitoon puuttuminen
  5. Päihdepuheeseen puuttuminen
  6. Palveluihin ohjaaminen
  7. Päihdetoimintamalli nuorisotyön muissa toiminnoissa
  8. Nuorisotilan päihdesäännöt
  9. Mallin päivittäminen

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu nuorisotilojen työntekijöille ja heidän esihenkilöilleen.

Koulutuksen kesto ja tapa

Koulutus kestää 3 tuntia. Koulutus on mahdollista toteuttaa joko lähi- tai etäkoulutuksena.

Hinta

Nuorisoalan ammattilaisille suunnatut koulutuksemme ovat maksuttomia.

Tilaukset ja tilausohjeet

Tilaukset sähköpostitse. Kerrothan viestissäsi koulutuksen kohderyhmän, osallistujien määrän sekä toiveen toteutustavasta.

Lisätiedot ja tiedustelut

Niina Himanka.

Himanka Niina

Ehkäisevän päihdetyön asiantuntija 050 549 8714
Katso henkilön esittely