Kuinka puhua alkoholista nuorisotyössä

Kuvassa Alkoholi kuvina korttipakan kotelo sekä neljä korttia.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on perehtyä EHYT ry:n Nuorten kulttuuri ja päihteet -selvityksen tuloksiin nuorten alkoholiin liittyvistä asenteista ja ajatuksista. Lisäksi koulutuksessa tarkastellaan kouluterveyskyselyn alueellisia tuloksia alkoholin osalta.

Toiminnallisessa osuudessa syvennytään Alkoholi kuvina -korttipakkaan ja sen erilaisiin käyttömahdollisuuksiin. Tavoitteena on täydentää ammattilaisten osaamista, miten korttien avulla voidaan yksilötyössä ja nuorten ryhmien kanssa keskustella laajasti alkoholin käytön vaikutuksista elämän eri osa-alueisiin. Lisäksi kohderyhmän toimintaympäristöstä riippuen voidaan tutustua myös muihin alkoholiin liittyviin työvälineisiin ja menetelmiin, esimerkiksi OttoMitta -sovellukseen tai puheeksioton tukimateriaaleihin.

Sisältö

  1. Alkoholi trendinä nuorten keskuudessa
  2. Alkoholi kuvina kortit ryhmien kanssa työskennellessä
  3. Alkoholi kuvina kortit yksilötyössä
  4. Muut työvälineet ja menetelmät alkoholikeskusteluiden tueksi

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu nuorisoalan ammattilaisille.

Koulutuksen kesto ja tapa

Koulutus kestää 2 tuntia. Koulutus on mahdollista toteuttaa joko lähi- tai etäkoulutuksena.

Hinta

Nuorisoalan ammattilaisille suunnatut koulutuksemme ovat maksuttomia.

Tilaukset ja tilausohjeet

Tilaukset sähköpostitse. Kerrothan viestissäsi koulutuksen kohderyhmän, osallistujien määrän sekä toiveen toteutustavasta.

Lisätiedot ja tiedustelut

Niina Himanka.

Himanka Niina

Ehkäisevän päihdetyön asiantuntija 050 549 8714
Katso henkilön esittely