Kuinka laatia päihdetoimintaohje nuorten työpajalle?

Kädet yhdessä.

Tavoite

Nuorten työpajan päihdetoimintaohje luo perustan ehkäisevälle päihdetyölle sekä helpottaa päihdehaittojen ehkäisyä ja niihin reagointia. Koulutuksen tavoitteena on, että koulutukseen osallistuvat työpajoilla toimivat ammattilaiset tuntevat päihdetoimintaohjeen perusrakenteen ja ymmärtävät sen tarpeellisuuden päihdehaittojen ehkäisemisessä. Lisäksi koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja ymmärtää oman roolinsa päihdehaittojen ehkäisijänä ja yhteisön päihdekulttuurin luojana, osaa laatia, kriittisesti arvioida ja päivittää päihdetoimintaohjetta omassa työyhteisössään. Koulutuksessa hyödynnetään ryhmäkeskusteluja, joiden tavoitteena on mahdollistaa kokemusten jakaminen sekä verkostoituminen muiden toimijoiden kanssa.

Sisältö

 1. Mihin päihdetoimintaohjetta tarvitaan?
 2. Työpaikan päihdeohjelman ja työpajan päihdetoimintaohjeen erot ja yhtäläisyydet
 3. Päihdetoimintaohjeen rakenteiden ja sisällön pohdintaa tukimateriaalin ja ryhmäkeskustelujen kautta
  • Toimintaympäristö, päihdekulttuuri ja päihdehaittoihin puuttuminen
  • Palvelujärjestelmä, hoitoonohjaus ja tuki hoidon aikana
  • Päihdetoimintaohje osaksi arkea ja ohjeen päivittäminen
  • Tarkennuksia työpajatoiminnan järjestäjää sitovaan lainsäädäntöön

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu työpajoilla toimiville ammattilaisille ja heidän esihenkilöilleen.

Koulutuksen kesto ja tapa

Koulutus kestää 2 tuntia. Koulutus on mahdollista toteuttaa joko lähi- tai etäkoulutuksena.

Hinta

Nuorisoalan ammattilaisille suunnatut koulutuksemme ovat maksuttomia.

Tilaukset ja tilausohjeet

Tilaukset sähköpostitse. Kerrothan viestissäsi koulutuksen kohderyhmän, osallistujien määrän sekä toiveen toteutustavasta.

Lisätiedot ja tiedustelut

Mika Piipponen

Piipponen Mika

Ehkäisevän päihdetyön asiantuntija 050 400 1463
Katso henkilön esittely