Juteltaisko?-oppitunnit ja vanhempainillat

Juteltaisko? -oppitunti on tarinoihin ja keskusteluun perustuva päihdekasvatusmenetelmä 5. ja 6. luokkalaisille ja heidän vanhemmilleen. Tavoitteena on tukea alakouluikäisten päihdekasvatusta lasten ehdoilla, kultturisensitiivistä näkökulmaa unohtamatta.

Oppilaat Juteltaisko?-tunnilla tekemässä tehtävää yhdessä.
Kuva: Lassi Lintunen/ EHYT ry

”Päihteistä kertova henkilö oli tosi mukava ja kiva. Hän kertoi todella hyvin kaikki ja vastasi kysymyksiin.”

Oppilaspalaute vuodelta 2021

Kenelle?

Alakoulun 5. ja 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen. Oppitunteja on saatavana suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Mitä?

Tarinoihin ja keskusteluun perustuva päihdekasvatusmenetelmä, joka pureutuu lapsia askarruttaviin päihteitä koskeviin kysymyksiin. Oppitunneilla pohditaan myös sosiaaliseen mediaan liittyviä asioita alakoululaisten elämässä.”Juteltaisko?-menetelmä on kehitetty järjestöjen yhteisessä ånni-hankkessa vuosina 2014-2017. Ånni-hankkeesta voi lukea täältä.

Miksi?

Menetelmä vastaa lasten tarpeeseen käsitellä heitä askarruttavia tupakointiin ja alkoholiin liittyviä kysymyksiä. Innovatiiviset, tarinalliset opetusmenetelmät innostavat lapsia ja tukevat alakouluikäisten oppimista. Vanhemmat ymmärtävät entistä paremmin, miten lapset näkevät ja kokevat päihteet.

Miten?

Juteltaisko?-menetelmään kuuluu kahden oppitunnin mittaiset päihdekasvatustunnit 5.-6. luokkalaisille sekä vanhempainilta. Suosittelemme tilaamaan oppitunnit ja vanhempainillat pakettina, jolloin menetelmästä saadaan paras hyöty.

Juteltaisko? oppitunnit

Juteltaisko? on kahden oppitunnin mittainen (2 x 45 min) päihdeoppituntimalli, jolla tuetaan ala-koululaisten omaa ikäidentiteettiä ja päihdekasvatusta. Oppitunnilla keskustellaan sosiaalisista tilanteista, joissa lapset usein törmäävät alkoholinkäyttöön tai tupakointiin. Menetelmänä on tarinallinen etäänyttäminen. Oppitunneilla oppilaat kirjoittavat tarinoita virikekuvista ja nämä tarinat puretaan yhdessä keskustellen. Tarkoituksena on, että oppilaiden ei tarvitsisi kertoa omista kokemuksistaan, vaan he voisivat kertoa näkemyksiään virikekuvien tilanteiden avulla. Osassa tilanteista on kyse nuorten päihteidenkäytön ehkäisemisestä, ja osassa vanhempien nuorille antamasta esimerkistä.

Juteltaisko? vanhempainilta

Vanhempainilloissa käydään keskustelua päihteistä yhdessä vanhempien kesken sekä tarjotaan välineitä käydä keskustelua kotona lasten ja vanhempien välillä. Tavoitteena on jakaa mielipiteitä ja hyviä käytäntöjä sekä pohtia yhdessä, miten arki sujuisi hyvin. Keskustelun tueksi havainnollistetaan oppilaiden tekemien tarinoiden avulla, miten suuri merkitys sosiaalisilla tilanteilla on siinä, minkälaisen mielikuvan lapset saavat alkoholista ja tupakasta.

”Tilaisuuden paras anti oli avoin keskustelu, vinkit ja työkalut miten omien lasten kanssa kannattaa aiheesta keskustella”

Vanhempainillan palaute vuodelta 2021

Hinnat

Hinnat sisältävät oppitunnit, vanhempainillan ja kouluttajan matkakulut. 

1 päivä (max 2-3 ryhmää) & vanhempainilta 300 € / kouluttaja / päivä
Yli 3 päivää      240 € / kouluttaja / päivä
Viimeinen ns. lyhyt päivä (1 ryhmä) 90 € / kouluttaja 

Tilaukset

Ohjeet tilaajalle

Lisätietoa

Sara Saarinen

Saarinen Sara

Koulutussuunnittelija 044 796 7897
Katso henkilön esittely

Ilmainen Juteltaisko? -materiaali ja ohjaajan opas

Juteltaisko?-menetelmää voi myös omatoimisesti hyödyntää koulussa päihdekasvatustyön tukena. Materiaalit ovat ilmaiseksi ladattavissa suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi ja somaliksi.