Vaikuttava ehkäisevä päihdetyö

Koulutukset ovat ehkäisevän päihdetyön peruskoulutuksia nuorisotyötä tekeville.

Kuvassa nuoria kaulakkain.

Mitä?

Koulutuksessa avataan ehkäisevän päihdetyön käsitettä: millaista on vaikuttava ehkäisevä päihdetyö ja miksi on tärkeää tehdä tutkimukseen perustuvaa ehkäisevää päihdetyötä. Lisäksi koulutuksessa tutustaan ehkäisevän päihdetyön menetelmiin, jotka soveltuvat nuorisotyöhön.

Koulutuksen kesto on 2-3 tuntia.

Tarjoamme säännöllisesti avoimia etäkoulutuksia kunnalliseen nuorisotyöhön sekä koulu- ja oppilaitosnuorisotyöhön, mutta meiltä on myös mahdollista tilata alueellisia koulutuksia.

Miksi?

Nuorisotyöntekijät toteuttavat ehkäisevää päihdetyötä osana työtään monin eri tavoin, erilaisissa toimintaympäristöissä. Tämän vuoksi on tärkeää, että nuorisotyöntekijöillä on riittävä ja ajantasainen tieto vaikuttavasta ehkäisevästä päihdetyöstä.

Kenelle?

Koulutus on suunnattu kaikille ehkäisevästä päihdetyöstä kiinnostuneille nuorisoalan ammattilaisille.

Hinta

Nuorisotyölle suunnatut koulutuksemme ovat maksuttomia.

Lisätietoja ja tiedustelut

Niina Himanka.

Himanka Niina

Ehkäisevän päihdetyön asiantuntija 050 549 8714
Katso henkilön esittely