Ryhmäilmiö-koulutus nuorisoalan ammattilaisille

Ryhmäilmiö-koulutuksessa nostetaan esiin toimivan ja turvallisen ryhmän merkitys nuoren hyvinvoinnille nuorisotyön näkökulmasta. Koulutuksesta ja siihen sisältyvästä kirjasta saa valmiuksia hyvän ryhmähengen luomiseen ja ylläpitämiseen.

Kolme nuorta halaa kadulla
Kuva: Jukka Rapo / EHYT ry

Mitä?

Ryhmäilmiö-koulutuksessa perehdytään keinoihin luoda toimivia nuorten ryhmiä. Koulutuksessa käydään läpi mm. ryhmän vaiheita, ryhmässä tapahtuvia ilmiöitä, käytännön harjoitteita sekä hyviä vinkkejä erilaisiin ryhmätilanteisiin. Tarkasteluun nostetaan myös erilaiset hyvinvointiin liittyvät teemat, joiden käsittelyyn Ryhmäilmiö-materiaali tarjoaa oivia vinkkejä. Saat mm. välineitä siihen, miten rakentaa hyvä keskusteluhetki nuorten kanssa esimerkiksi seurustelusta, kiusaamisesta, digipelaamisesta, kannabiksesta tai laajemmin arjenhallinnasta.

Koulutuksen kesto on 2-3 tuntia.

Tarjoamme säännöllisesti avoimia etäkoulutuksia kaikille osaamiskeskustoimintamme kohderyhmille, mutta meiltä on myös mahdollista tilata alueellisia koulutuksia.

Miksi?

Hyvinvoiviin ja turvallisiin ryhmiin osallistuminen kehittää nuorten vuorovaikutustaitoja ja ryhmässä toimimisen taitoja. Samalla kiinnittyminen ryhmiin edistää nuorten viihtyvyyttä esimerkiksi nuorisotiloilla, oppilaitoksissa, asuntoloissa ja työpajoilla. Turvalliset ryhmät ja hyvät sosiaaliset kokemukset ovat merkittävä suojaava tekijä nuoren hyvinvoinnin näkökulmasta, ja suojaavat näin osaltaan myös päihteiden käytön haitoilta.

Kenelle?

Koulutus on suunnattu kaikille nuorten ryhmien kanssa työskenteleville nuorisoalan ammattilaisille.

Hinta

Nuorisotyölle suunnatut koulutuksemme ovat maksuttomia.

Lisätietoja ja tiedustelut

Niina Himanka.

Himanka Niina

Ehkäisevän päihdetyön asiantuntija 050 549 8714
Katso henkilön esittely