Päihteiden puheeksiotto

Koulutus vahvistaa nuorisotyöntekijöiden valmiuksia ottaa päihteet puheeksi toimintaympäristössään.

Toinen aste nuoria opiskelijoita.

Mitä?

Koulutuksessa perehdytään nuorten kanssa käytävien päihdekeskustelujen eri tasoihin, päihteiden käyttöön puuttumista ohjaavaan lainsäädäntöön, työntekijän velvollisuuksiin ja vastuisiin sekä huolen tunnistamiseen ja puheeksioton oikea-aikaisuuteen. Lisäksi koulutuksessa käsitellään erilaisia puheeksioton tukimateriaaleja.

Koulutuksen kesto on 2 tuntia.

Tarjoamme säännöllisesti avoimia etäkoulutuksia koulu- ja oppilaitosnuorisotyöhön, etsivään nuorisotyöhön sekä työpajatoimintaan, mutta meiltä on myös mahdollista tilata alueellisia koulutuksia.

Miksi?

Päihteet nousevat keskusteluihin ja herättävät huolta nuorisotyön kentällä ja sen eri toimintaympäristöissä. Puheeksiottaminen on yksi vaikuttavimmista keinoista vähentää syntyviä haittoja. Koulutus vahvistaa ammattilaisten taitoja ottaa päihteet puheeksi ja puuttua havaittuihin riskeihin.

Kenelle?

Koulutus on suunnattu erityisesti yksilötyötä tekeville nuorisoalan ammattilaisille.

Hinta

Nuorisotyölle suunnatut koulutuksemme ovat maksuttomia.

Lisätietoja ja tiedustelut

Mika Piipponen

Piipponen Mika

Ehkäisevän päihdetyön asiantuntija 050 400 1463
Katso henkilön esittely