Päihdetoimintaohje työpajoille

Työpajan päihdetoimintaohje luo perustan ehkäisevälle päihdetyölle sekä helpottaa päihdehaittojen ennaltaehkäisyä ja niihin reagointia.

Joukko ihmisiä kädet yhdessä.

Mitä?

Koulutuksessa käsitellään työpajan päihdetoimintaohjeen rakennetta, ja se tarjoaa konkreettisia välineitä päihdetoimintaohjeen laadintaan ja päivittämiseen. Koulutus rakentuu teoriaosuuksien lisäksi vahvasti oman pohdinnan ja ryhmäkeskustelujen ympärille. Koulutuksessa perehdytään myös päihdetoimintaohjeen laadintaan liittyvään lainsäädäntöön.

Koulutuksen kesto 3 tuntia, mutta koulutuksen kestoa voidaan muokata tarpeiden mukaan.

Alueellista koulutusta kannattaa tiedustella oman alueen työpajojen koordinaattorilta.

Miksi?

Työpaja on valmennusyhteisö, jonka tavoitteena on tukea hyvinvointia ja valmentaa kohti koulutusta ja työtä. Päihteiden käyttö voi merkittävästi vaikuttaa yksilön arjen- ja elämänhallintaan sekä työelämävalmiuksiin. Päihdetoimintaohje luo perustan työpajojen ehkäisevälle päihdetyölle sekä helpottaa päihdehaittojen ennaltaehkäisyä ja niihin reagointia.

Kenelle?

Koulutus on suunnattu työpajojen työntekijöille ja heidän esihenkilöilleen.

Hinta

Työpajoille suunnatut koulutuksemme ovat maksuttomia.

Lisätietoja ja tiedustelut

Mika Piipponen

Piipponen Mika

Ehkäisevän päihdetyön asiantuntija 050 400 1463
Katso henkilön esittely