Alkoholi teemana nuorisotyössä

Menetelmäkoulutus, jossa perehdytään Alkoholi kuvina -korttipakan käyttöön ryhmä- ja yksilötyössä. Lisäksi voidaan tutustua myös muihin alkoholiteemaan liittyviin menetelmiin tilaajan toiveiden mukaan.

Kuvassa Alkoholi kuvina korttipakan kotelo sekä neljä korttia.

Mitä?

Koulutuksen alustuksessa tutustumme Nuorten kulttuuri ja päihteet -selvityksen tuloksiin nuorten alkoholiin liittyvistä asenteista ja ajatuksista. Lisäksi koulutuksessa voidaan tarkastella kouluterveyskyselyn alueellisia tuloksia alkoholin osalta, mikäli koulutuksen tilaaja sitä toivoo.

Toiminnallisessa osuudessa perehdymme Alkoholi kuvina -korttipakkaan ja sen erilaisiin käyttömahdollisuuksiin. Korttien avulla voidaan nuorten ryhmien kanssa keskustella laajasti alkoholin käytön vaikutuksista elämän eri osa-alueisiin. Yksilöohjauksessa korttien avulla nuori voi pohtia omaa alkoholinkäyttöään. Lisäksi koulutukseen osallistuvien työtehtävistä riippuen voidaan tutustua myös muihin alkoholiin liittyviin työvälineisiin ja menetelmiin, esimerkiksi OttoMitta -sovellukseen tai puheeksioton tukimateriaaleihin.

Koulutuksen kesto on 1,5-2 tuntia.

Tarjoamme säännöllisesti avoimia etäkoulutuksia kaikille osaamiskeskustoimintamme kohderyhmille, mutta meiltä on myös mahdollista tilata alueellisia koulutuksia.

Miksi?

Alkoholi on Suomen yleisimmin käytetty päihde. Siksi on tärkeää, että nuorisoalan ammattilaisilla on käytettävissään työkaluja, joiden avulla voi keskustella nuorten kanssa alkoholista ja alkoholinkäytöstä.

Kenelle?

Koulutus on suunnattu nuorisoalan ammattilaisille.

Hinta

Nuorisotyölle suunnatut koulutuksemme ovat maksuttomia.

Lisätietoja ja tiedustelut

Niina Himanka.

Himanka Niina

Ehkäisevän päihdetyön asiantuntija 050 549 8714
Katso henkilön esittely