Nuorisoalan ammattilaisille

EHYT ry:n Nuorisoalan osaamiskeskustoiminta tarjoaa maksutonta koulutusta ja tukea nuorisoalan ammattilaisille ehkäisevän päihdetyön tueksi. Kaikista osaamiskeskustoiminnan koulutuksista ja verkkokursseista myönnetään osallistujille digitaalinen osaamistodistus. Tältä sivulta löydät lisätietoja tilattavista koulutuksista sekä verkkokursseista.

Tyttö istuu aassa ja näyttää hymyillen peukkua.

Tutustu EHYT ry:n nuorisoalan osaamiskeskustoiminnan tuottamiin koulutuksiin.

Vaikuttava ehkäisevä päihdetyö

Koulutukset ovat ehkäisevän päihdetyön peruskoulutuksia nuorisotyötä tekeville. Koulutuksissa avataan ehkäisevän päihdetyön käsitettä: millaista on vaikuttava ehkäisevä päihdetyö ja miksi on tärkeää tehdä tutkimukseen perustuvaa ehkäisevää päihdetyötä. Lisäksi koulutuksissa tutustutaan ehkäisevän päihdetyön menetelmiin, jotka soveltuvat nuorisotyöhön.

Päihteiden puheeksiotto

Koulutus vahvistaa nuorisotyöntekijöiden valmiuksia ottaa päihteet puheeksi toimintaympäristössään.  Koulutuksessa perehdytään päihteiden käyttöön puuttumista ohjaavaan lainsäädäntöön, työntekijän velvollisuuksiin ja vastuisiin sekä huolen tunnistamiseen ja puheeksioton oikea-aikaisuuteen. Lisäksi koulutuksessa käsitellään erilaisia puheeksioton tukimateriaaleja.

Alkoholi teemana nuorisotyössä

Koulutus antaa työkaluja nuorisoalan ammattilaisille alkoholiteeman käsittelystä nuorten kanssa.  Koulutuksessa perehdytään Alkoholi kuvina -korttipakan käyttöön ryhmä- ja yksilötyössä. Tilaajan toiveesta koulutuksessa voidaan tutustua myös muihin alkoholiteemaan liittyviin menetelmiin ja materiaaleihin.

Kaverituki päihdehuolissa

Kaverituki päihdehuolissa -koulutuksessa pohditaan nuorten kaverisuhteiden merkitystä ehkäisevän päihdetyön näkökulmasta. Koulutuksessa käsitellään myös nuorisotyöntekijän roolia, kun nuori on huolissaan kaveristaan sekä tutustutaan Kaverituki päihdehuolissa -materiaaliin.

Nuorisotilan päihdetoimintamalli

Koulutuksessa käsitellään nuorisotilan päihdetoimintamallin rakennetta, ja se tarjoaa konkreettisia välineitä päihdetoimintamallin laadintaan ja päivittämiseen. Koulutus rakentuu teoriaosuuksien lisäksi vahvasti oman pohdinnan ja ryhmäkeskustelujen ympärille.

Päihdetoimintaohje työpajoille

Työpajan päihdetoimintaohje luo perustan ehkäisevälle päihdetyölle sekä helpottaa päihdehaittojen ennaltaehkäisyä ja niihin reagointia. Koulutus on tarkoitettu työpajojen työntekijöille ja heidän esihenkilöilleen. Koulutuksessa käsitellään päihdetoimintaohjeen rakennetta, ja se tarjoaa konkreettisia välineitä päihdetoimintaohjeen laadintaan ja päivittämiseen.

Ryhmäilmiö-koulutus nuorisoalan ammattilaisille

Koulutuksessa nostetaan esiin toimivan ja turvallisen ryhmän merkitys nuorten hyvinvoinnille. Koulutuksesta ja siihen sisältyvästä kirjasta saa valmiuksia hyvän ryhmähengen luomiseen ja ylläpitämiseen nuorisotyössä.

Verkkokurssit

Tutustu tarkemmin maksuttomiin, nuorisoalan ammattilaisille suunnattuihin verkkokursseihimme.

Intensiiviverkkokurssit

Tutustu tarkemmin rajoitetun ajan avoinna oleviin maksuttomiin, nuorisoalan ammattilaisille suunnattuihin intensiiviverkkokursseihimme.

Nuorisotyön ehkäisevän päihdetyön verkosto

EHYT ry:n Nuorisoalan osaamiskeskustoiminta koordinoi nuorisotyön ehkäisevän päihdetyön verkostoa osana Osaamiskeskus Kanuunan verkostotoimintaa.